Persbericht

Aedes-benchmark 2016: bedrijfslasten woningcorporaties verder gedaald

Woningcorporaties hebben hun bedrijfslasten verder naar beneden gebracht. De beïnvloedbare bedrijfslasten zijn in 2015 met 8,5 procent gedaald; gemiddeld 70 euro per huurwoning, in totaal een verlaging van 190 miljoen euro. Het aantal betaalbare woningen is gestegen met 0,6 procent, dat gelijk staat aan 11.000 woningen. Nieuwe huurders zijn meer tevreden dan vorig jaar. Dit blijkt uit de derde Aedes-benchmark, waarmee woningcorporaties hun prestaties kunnen meten, vergelijken en verbeteren.

Dit jaar nemen 309 corporaties deel aan de Aedes-benchmark. Zij vertegenwoordigen bijna alle verhuureenheden (97,5 procent) in de corporatiesector. Ruim 170.000 huurders gaven een oordeel over hun corporatie.

Bedrijfslasten blijven dalen
In drie jaar tijd verlaagden corporaties hun bedrijfslasten per woning met 172 euro. Belangrijkste redenen hiervoor zijn lagere personeelskosten en lagere incidentele lasten, waaronder minder reorganisatiekosten. Corporaties met meer dan 25.000 huurwoningen hadden in 2015 de laagste bedrijfslasten.

Huurdersoordeel
Ondanks besparingen op bedrijfslasten en personeel, zijn huurders gemiddeld meer tevreden over dienstverlening. Het oordeel van nieuwe huurders steeg van 7,3 naar 7,5. De scores van huurders met een reparatieverzoek en vertrokken huurders bleven gelijk ten opzichte van 2014, respectievelijk 7,4 en 7,2. Huurders waarderen corporaties die begripvol en flexibel werken en verzoeken in één keer afhandelen.

Onderhoud
In 2015 waren de gemiddelde ‘instandhoudingskosten’ per woning zo’n 2.000 euro, een stijging van bijna 4 procent ten opzichte van 2014. Het grootste gedeelte van dit bedrag bestaat uit kosten voor planmatig onderhoud. Ook woningverbetering, reparaties en onderhoud bij verhuizing van huurders vallen onder instandhouding. Onderhoudskosten en investeringen in woningverbetering zijn sinds dit jaar gekoppeld aan de bouwperiode en het type van de woning. Dit geeft corporaties meer inzicht bij de planning en verbetering van onderhoud.

Aedes-benchmark
Met de Aedes-benchmark kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken en verbeteren. De benchmark biedt gemeenten, huurders en andere belanghebbenden inzicht in hoe corporaties hun middelen besteden en bestaat uit de volgende prestatievelden: huurdersoordeel, bedrijfslasten, onderhoud/verbetering, beschikbaarheid/betaalbaarheid en duurzaamheid. De uitkomsten tonen de prestaties van individuele corporaties en de sector.

Voor het prestatieveld duurzaamheid zijn de gemiddelde Energie-Index en het gemiddelde gasverbruik gemeten. De data zijn dit jaar nog onvoldoende beschikbaar en onderling vergelijkbaar voor een goede benchmark.

Aedes ontwikkelt de benchmark samen met PwC, KWH, ABF en Twynstra Gudde. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw zijn betrokken bij de ontwikkeling en de resultaten van de benchmark.