Vereniging

Historisch archief van Aedes-voorgangers toegankelijk gemaakt

Wie meer wil weten over de geschiedenis van het volkshuisvestingsbeleid en van de voorgangers van Aedes vereniging van woningcorporaties kan voortaan terecht bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam. Het archief van de Nationale Woningraad (NWR) was in 2007 al geïnventariseerd en toegankelijk gemaakt. Het historische archief van het Nederlands Christelijk Instituut voor Volkshuisvesting (NCIV) en voorgangers is nu ook geïnventariseerd en doorzoekbaar gemaakt. 
 

Het archief van het NCIV beslaat de periode van 1904 tot en met 1998. Er is drie jaar aan gewerkt om 244 meter aan archiefmateriaal terug te brengen tot 72 meter.

De organisatiestructuur van het NCIV was vrij ingewikkeld. De voorgangers Ons Limburg, Katholiek Instituut voor Volkshuisvesting (KIV) en het Verbond van Christelijke Woningbouwverenigingen en Stichtingen (VCW) werkten op verschillende manieren met elkaar samen. In 1971 gingen ze samen door in de Federatie NCIV om in 1983 te fuseren tot Vereniging NCIV. De Vereniging fuseerde eind 1998 met de Nationale Woningraad (NWR) tot Aedes.

De archieven van het KIV en VCW zijn onderdeel van het NCIV-archief. Het archief van Ons Limburg gaat naar het Regionaal Historisch Centrum Limburg, dat al een deel van dat archief in de collectie heeft.

Verhalen over de geschiedenis van de volkshuisvesting in Nederland zijn te vinden in de Canon Volkshuisvesting