Voorgeschiedenis Vestia

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), het (Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) hadden Vestia al voor januari 2012 verzocht haar financiële risico’s te verminderen en de governance te verbeteren.

Ministerie, WSW en CFV hebben vervolgens gewerkt aan een oplossing voor de problemen van Vestia. Daarbij is overlegd en samen gewerkt met andere partijen, zoals het ministerie van Financiën, De Nederlandsche Bank, de VNG, een aantal gemeenten en Aedes.

Onderzoek
In februari 2012 trad de bestuurder van Vestia terug en stelde de corporatie twee interim-bestuurders aan. Dezelfde maand nog stelde Vestia een forensisch en een feitenonderzoek in naar met name de totstandkoming van de derivatenportefeuille. Ook gaf de corporatie opdracht tot een forensisch onderzoek naar de pensioenregeling van de voormalig bestuurder en naar eerdere transacties. Het Openbaar Ministerie startte een strafrechtelijk onderzoek naar de voormalig treasurer van Vestia en naar tussenpersonen.

Een stuurgroep van het CFV heeft de afbouw van de derivatenportefeuille van Vestia begeleid. De definitieve aanpak van de situatie bij Vestia was afhankelijk van overleg met betrokken banken over de afbouw van de derivatenportefeuille.

Saneringssteun
Op 18 juni 2012 sloot Vestia een overeenkomst met negen banken over de afkoop van bijna de hele derivatenportefeuille tegen een bedrag van ongeveer 2 miljard euro. Vestia kondigde aan saneringssteun aan te vragen bij het CFV voor 700 miljoen euro om deze oplossing mogelijk te maken.

De overeenkomst stelde Vestia in staat een saneringsplan op te stellen. Centrale elementen daarin zijn verkoop van woningen (15.000 woningen in 10 jaar), aanpassing van het huurbeleid, schrappen van investeringen en besparen op de bedrijfsvoering. Mogelijkheden voor grootschalige verkoop aan andere corporaties werden onderzocht.