Vereniging

Woningcorporaties vierden samen met Koning 100 jaar Aedes

In aanwezigheid van Koning Willem-Alexander vierden de woningcorporaties op 28 november 2013 dat zij al 100 jaar verenigd zijn in wat nu Aedes heet. ‘We vieren eigenlijk 100 jaar volkshuisvesting’, aldus voorzitter Marc Calon.

Tijdens de viering was er veel ruimte voor debat. Daarbij bleek dat iedereen het erover eens is dat het wonen in Nederland van hoge kwaliteit is. Niet alleen in vergelijking met vroeger, maar ook in vergelijking met landen om ons heen. Ervoor zorgen dat huurders en andere belanghouders uit de samenleving een steviger stem krijgen in het beleid rond volkshuisvesting, is de belangrijkste stap die woningcorporaties nu moeten nemen.

Op het congres en tijdens de rest van het jubileumjaar was er veel aandacht voor het rijke verleden van woningcorporaties. Daarnaast staan de huidige situatie en maatschappelijke ontwikkelingen centraal. Belangrijke vragen daarbij zijn leefbaarheid van stad en platteland, het combineren van wonen, werken en zorg en hoe woningcorporaties het beste kunnen innoveren, zodat zij ook in de toekomst kunnen zorgen dat het goed wonen is in Nederland. De discussies en verkenningen tijdens het jubileumjaar leiden tot een woonagenda voor de komende jaren.

Cadeau Jeugdsportfonds
Aedes doneerde ter gelegenheid van het jubileum 100 euro per corporatie aan het Jeugdsportfonds. Dankzij het Jeugdsportfonds kunnen ook kinderen sporten die opgroeien in gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging.