Vereniging

Calon: ‘Meer verbinding met huurders’

Willen woningcorporaties ook in de toekomst blijven zorgen dat het goed wonen is in Nederland, dan zullen zij meer dan nu moeten samenwerken met hun huurders. Dat is de kern van de toespraak van Aedes-voorzitter Marc Calon tijdens het jubileumcongres ter ere van het 100-jarig bestaan van Aedes op 28 november 2013.

Uit de geschiedenis blijkt volgens Calon dat corporaties in de afgelopen eeuw steeds hebben gedaan wat nodig was op de Nederlandse woningmarkt, waardoor het nu goed wonen is in Nederland. Eerst vanuit privaat initiatief en gericht op het voorkomen van erbarmelijke woonomstandigheden. Vervolgens het oplossen van de woningnood, in opdracht van de overheid. Tot uiteindelijk de huidige situatie, waarin woningcorporaties vlees noch vis zijn en tussen overheid en privaat in zitten.

Woningmarkt
Dat heeft volgens hem consequenties in de zin dat woningcorporaties te veel heen en weer geslingerd worden tussen wat de politiek wil en wat bewoners nodig hebben. ‘De woningmarkt is nu bijvoorbeeld te veel een inkomensherverdelingsinstrument geworden. En we hebben nog een grote opgave, omdat er wel genoeg woningen zijn, maar die staan niet op de plek waar werk is of zijn niet goed toegerust voor zorgbehoefte of energiebesparing’, vindt Calon.

Huurders
Daarnaast kampen woningcorporaties met gebrek van vertrouwen vanuit de samenleving in het maatschappelijk middenveld. De positieve kant van die medaille is dat mensen zelf keuzes willen maken over hun huis en hun leefomgeving. Daarom zouden woningcorporaties nog meer de verbinding met hun huurders en de rest van de samenleving moeten zoeken. Door hen een stevige stem – zo niet eigenaarschap – in het reilen en zeilen van de corporatie te geven, door goed te luisteren en de diensten te leveren waar mensen om vragen. ‘Luiken open dus’, aldus Calon.