Vereniging

Strategische agenda 2017-2019

Op het najaarscongres van 24 november 2016 is de Strategische agenda 2017-2019 vastgesteld. Deze agenda bevat acht thema’s waar Aedes zich de komende periode met prioriteit op richt.

De agenda vloeit voort uit de langetermijnvisie Wendbare houding, stabiele factor, focus op bewoners. De visie kwam tot stand door - vanuit de kerntaak van woningcorporaties - te kijken naar de trends in de samenleving. Corporaties kiezen ervoor dienstbaar te zijn aan de samenleving en willen vanuit hun waarden bijdragen blijven leveren aan maatschappelijke opgaven, nu en in de toekomst.
 
Leden doen mee
Aedes zal verder in coproductie met bestuurders en medewerkers van corporaties de acht thema’s uitwerken in concrete actieplannen. Aedes-directeur Jeroen Pepers lichtte toe: ‘Aedes wil een vereniging zijn voor, door en mét de leden. En natuurlijk betrekken we ook stakeholders bij de uitvoering van de strategische agenda.’

Pepers deed een oproep aan Aedes-leden zich aan te melden om mee te doen. Aanmelden kan via strategischeagenda@aedes.nl onder vermelding van een van de agendapunten. De agenda heeft een doorlooptijd van drie jaar en wordt ieder jaar herijkt.