Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur is door de leden gekozen. De bestuursleden worden gekozen voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar. Er is een rooster van aftreden vastgesteld.

Het algemeen bestuur bestaat uit twaalf directeur-bestuurders van woningcorporaties en een onafhankelijk voorzitter. Het bestuur maakt samen met leden de strategische agenda voor de belangenbehartiging.

Het dagelijks bestuur is omgevormd tot een agendacommissie, die functioneert als voorbereider voor het algemeen bestuur. Overige taken van de commissie zijn het bewaken van de lijn, beoordelen of stukken geschikt zijn voor het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur is klankbord voor de voorzitter.

Het algemeen bestuur van Aedes bestaat uit de volgende bestuursleden:

Martin van Rijn
voorzitter Aedes
website: dossier Pers

Mohamed Acharki
directeur-bestuurder Zayaz, 's-Hertogenbosch
website: www.zayaz.nl

Hester van Buren 
directeur-bestuurder Rochdale, Amsterdam 
website: www.rochdale.nl

Eric de Ceuster
directeur-bestuurder Woongoed, Middelburg
website: www.woongoed.nl

Joke Hofman
directeur-bestuurder van Woonbedrijf ieder1, Deventer
website: www.ieder1.nl

Arjen Jongstra 
directeur-bestuurder Ons Huis, Apeldoorn
website: www.onshuisapeldoorn.nl 

Henk Peter Kip
directievoorzitter Mitros, Utrecht
website: www.mitros.nl

Janneke Klijn
directeur-bestuurder Wold en Waard, Leek
website: www.woldwaard.nl

Marijke Kool
directeur-bestuurder Salland Wonen, Raalte
website: www.sallandwonen.nl

Esther Lamers 
directeur-bestuurder Woonwaarts, Nijmegen
website: www.woonwaarts.nl

Ger Peeters
directeur-bestuurder Wonen Limburg, Roermond 
website: www.wonenlimburg.nl 

Richard Sitton
directeur-bestuurder Woonbron, Rotterdam
website: www.woonbron.nl

Tonny van de Ven
directeur-bestuurder Alwel, Roosendaal
website: www.alwel.nl