Vereniging

Vacatures Aedes-Commissie Onderscheidingen

De Aedes-Commissie Onderscheidingen is op zoek naar drie nieuwe commissieleden, vanwege het vertrek van drie leden. De Commissie adviseert het Aedes-bestuur over het toekennen van de Aedes-onderscheiding. Deze wordt namens de vereniging toegekend aan mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de volkshuisvesting en voor het functioneren van de bedrijfstak woningcorporaties. 
 

Aedes roept directeur-bestuurders en RvC-leden van Aedes-leden op om te reageren op deze vacatures. Vertrekkende commissieleden zijn: Mirjam van der Heijden van SBBS in Soest, Ed Penninks van SallandWonen in Raalte en Kees Kemps van ’thuis in Veldhoven.

In de regel is de belasting enkele uren per jaar, afhankelijk van de aanvraag. De afgelopen jaren zijn vijf aanvragen gedaan. De aard en werkwijze van de Commissie zijn opgenomen in dit reglement.

Aanmelding
Kandidaten kunnen zich aanmelden tot 7 augustus bij Marc van Rosmalen, de secretaris van de Commissie Onderscheidingen, m.vanrosmalen@aedes.nl.