Aan de slag met de Startmotor Warmtenetten, webinar

Wil je handvatten voor de onderhandelingen over aansluiting van woningen op een warmtenet? Doe mee aan een van de drie webinars met informatie over diverse instrumenten die helpen om op projectniveau sneller tot afspraken te komen.

De oorspronkelijke regionale bijeenkomsten gaan in aangepaste vorm door als webinar.

Op het programma staat: 

  • Toelichting Startmotorkader
  • Werken met een template voor transparantie rond de businesscase (laptop mee!) - warmtebedrijven
  • Aan de slag met de Toolbox Startmotor Warmtenetten met Modelcontracten en Kennisdeel Startmotorkader van plan tot contract
  • Toelichting Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH) 

Schrijf je in voor een van de webinars op 14 april of 15 april.