Wat is de Vernieuwingsagenda?

 • Klik op de afbeelding om de interactieve pdf Vernieuwingsagenda in beeld te bekijken (deze werkt helaas niet op mobiele apparaten).

  De maatschappij verandert steeds sneller. Om huurders ook in de toekomst zo goed mogelijk te bedienen werken woningcorporaties samen aan ontwikkeling, vernieuwing en innovatie. Met partners als ActiZ, AFWC, Bouwend Nederland, CorpoNet, Het Corporatiehuis, FLOW, Kennisplatform Corpovenista, KWH, NVB, Platform31, Stekademy, Stroomversnelling, UNETO-VNI, VTW en Woonbond. Gezamenlijk werken we aan vernieuwing op zes belangrijke thema's: Verduurzamen, Betaalbaar bouwen en wonen, Wonen en zorg, Digitalisering en informatievoorziening, Leefbare wijken en buurten en Verbeteren bedrijfsvoering en veranderkracht. De ambities op deze thema’s zijn vastgelegd in de Vernieuwingsagenda.

  De kracht van de Vernieuwingsagenda zit in de samenhang en verbinding van activiteiten, mensen en partners. Corporaties en samenwerkingspartners werken samen in zes coalities op de bovenstaande thema’s.

  Samen aan de slag
  In alle zes coalities werken leden en partners, eventueel in subgroepen, specifieke projecten binnen hun thema uit. Want het kan beter en het moet slimmer. Met elkaar, voor elkaar. Niet praten, maar doen! Profiteren van kennis die er al is en optimale samenwerking. Samen zorgen we voor goed en betaalbaar wonen in Nederland. De zes coalities zijn aan de slag, maar u kunt zich nog steeds aanmelden.

  Downloads

  >> Activiteiten coalities Werken aan vernieuwing (2018)
  >> Infographic jaaroverzicht Vernieuwingsagenda één jaar! (2018)
  >> Deelnemende corporaties aan de Vernieuwingsagenda (2018)
  >> Partnerovereenkomst Vernieuwingsagenda (2018)
   

  Eerste jaar Vernieuwingsagenda 

Coalitie Verduurzamen

 • Het einddoel voor 2050 is duidelijk: alle woningen in Nederland CO2-neutraal. 25 corporaties buigen zich in de coalitie Duurzaamheid samen met Aedes, Platform31, Bouwend Nederland en Stroomversnelling over de weg hiernaartoe. Aanspreekpunt vanuit Aedes is Dolf Neilen en vanuit het algemeen bestuur is Wim Hazeu betrokken. Meedoen? Mail Dolf Neilen:
  >> Aanmelden

  Volg de voortgang van deze coalitie in het dossier Energie en duurzaamheid.

Coalitie Betaalbaar bouwen en wonen

 • Gezonde, energiezuinige, kwalitatief goede én betaalbare woningen voor huurders. Daar draait het om in de coalitie Betaalbaar bouwen en wonen. Corporaties werken hierin samen met Aedes, Platform31, Bouwend Nederland en Corporatiehuis. Vanuit Aedes is Maarten Georgius het aanspreekpunt en vanuit het algemeen bestuur zijn Rob Haans en Tonny van de Ven betrokken. Interesse? Stuur Maarten Georgius een mail: 
  >> Aanmelden

  Volg de voortgang van deze coalitie in het dossier Opdrachtgeverschap.

Coalitie Wonen en zorg

 • Voldoende veilige en geschikte huurwoningen voor kwetsbare bewoners. Daar zet de coalitie Wonen en zorg zich voor in. Corporaties werken samen met Aedes, ActiZ, Bouwend Nederland en Platform31 aan innovatieve ideeën. Vanuit Aedes zijn Rogier Goes en Yvonne Witter betrokken. Zij worden vanuit het algemeen bestuur ondersteund door Elles Dost en Mohamed Acharki. Iets voor jou? Mail Yvonne Witter:
  >> Aanmelden

  Volg de voortgang van deze coalitie in het dossier Wonen en zorg.

Coalitie Digitalisering en informatievoorziening


 • Over vijf jaar wisselen alle partijen in de corporatiesector kwalitatief hoogwaardige, actuele en onderling goed vergelijkbare informatie efficiënt met elkaar uit. Dat is het ambitieuze maar essentiële doel van de coalitie Digitalisering en informatievoorziening. Corporaties werken hieraan samen met onder meer het ministerie van BZK, Aw, WSW en CorpoNet. De partijen (MinBZK, Aw, WSW en Aedes) hebben daartoe op 5 december 2017 een Bestuurlijk Convenant informatievoorziening afgesloten. Maar dat zijn niet de enige vraagstukken waar deze coalitie zich over buigt: Hoe kunnen we de informatiebescherming en privacy van gegevens verbeteren? Welke acties moeten er genomen worden om klaar te zijn voor de nieuwe privacy wetgeving? Hoe geven we ketenautomatisering op dagelijks onderhoud? En wat is mogelijk met E-dienstverlening? Hoe kunnen corporaties meer doen met Big-data? Is BIM de toekomst en hoe kan dit geimplementeerd worden?  In subgroepen gaan corporaties met partners aan de slag met deze onderwerpen. Michiel van Wezel is aanspreekpunt vanuit Aedes en namens het bestuur zijn Arjen Jongstra en Marijke Kool betrokken. Interesse in een van deze onderwerpen? Laat het Michiel van Wezel weten:
  >> Aanmelden

  Volg de voortgang van deze coalitie in het dossier Digitalisering en informatievoorziening.

Coalitie Leefbare wijken en buurten


 • Hoe kunnen corporaties binnen hun huidige taken optimaal bijdragen aan de leefbaarheid van wijken en buurten? Door bijvoorbeeld effectieve huurdersparticipatie en het in standhouden van gemengde wijken. Op deze vraag richt deze coalitie zich. Simone Boeren is aanspreekpunt vanuit Aedes en namens het algemeen bestuur van Aedes zijn Hester van Buren en René Scherpenisse betrokken. Ook Platform31 is betrokken. Doe je mee? Meld je aan bij Simone Boeren:
  >> Aanmelden

  Volg de voortgang van deze coalitie in het dossier Leefbaarheid.

Coalitie Verbeteren bedrijfsvoering en veranderkracht


 • Hoe kunnen woningcorporaties blijven ontwikkelen op het gebied van lerend vermogen en blijven verbeteren in innovatie- en veranderkracht? In de coalitie Verbeteren bedrijfsvoering richten drieëntwintig corporaties zich op deze vraag. Dat doen zij samen met onder andere, FLOW, KWH, Corporatiehuis, Stekademy, Woonbond, AlliantieAcademie en universiteiten. Susanne Stouten is aanspreekpunt vanuit Aedes en vanuit het bestuur zijn Eric de Ceuster en Joke Hofman betrokken. Aanmelden is eenvoudig met een mailtje aan Susanne Stouten:
  >> Aanmelden

  Volg de voortgang van deze coalitie in het dossier Veranderkracht.

Doe mee met de Vernieuwingsagenda

 • U kunt zich nog steeds aansluiten bij één of meer coalities! U kunt altijd vrijblijvend informeren en u eventueel aanmelden via de betreffende themacoördinator. Doe mee!