Wat is de Vernieuwingsagenda?


 • De maatschappij verandert steeds sneller. Om huurders ook in de toekomst zo goed mogelijk te bedienen werken woningcorporaties samen aan ontwikkeling, vernieuwing en innovatie. Met partners als ActiZ, Bouwend Nederland, CorpoNet, Het Corporatiehuis, Flow, Kennisplatform Corpovenista, KWH, NVB, Platform31, Stekademy, Stroomversnelling, UNETO-VNI, VTW en Woonbond. Gezamenlijk werken we aan vernieuwing op zes belangrijke thema's: Verduurzamen, Betaalbaar bouwen en wonen, Wonen met zorg, Digitalisering en informatisering, Leefbare wijken en buurten en Verbeteren bedrijfsvoering. De ambities op deze thema’s zijn vastgelegd in de Vernieuwingsagenda.
  De kracht van de Vernieuwingsagenda  zit in de samenhang en verbinding van activiteiten, mensen en partners. Corporaties en samenwerkingspartners werken samen in zes coalities op de bovenstaande thema’s.

  Het begin is er
  In mei en juni zijn alle zes coalities gestart in een eerste werkatelier. In de ateliers werken leden en partners komende maanden, eventueel in subgroepen, specifieke projecten binnen hun thema uit. Want het kan beter en het moet slimmer. Met elkaar, voor elkaar. Niet praten, maar doen! Profiteren van kennis die er al is en optimale samenwerking. Samen zorgen we voor goed en betaalbaar wonen in Nederland. De zes coalities zijn begonnen, maar u kunt zich nog wel aanmelden.

  Downloads
  >> Notitie Vernieuwingsagenda: Slimmer en beter voor elkaar
  >> Veelgestelde vragen over de Vernieuwingsagenda

   

   

Coalitie Verduurzamen

 • Het einddoel voor 2050 is duidelijk: alle woningen in Nederland CO2-neutraal. 25 corporaties buigen zich in de coalitie Duurzaamheid samen met Aedes, Platform31, Bouwend Nederland en Stroomversnelling over de weg hiernaartoe. Aanspreekpunt vanuit Aedes is Ronald Franken en vanuit het algemeen bestuur is Wim Hazeu betrokken.
  >> Aanmelden

  Volg de voortgang van deze coalitie in het dossier Energie en duurzaamheid.

Coalitie Betaalbaar bouwen en wonen

 • Gezonde, energiezuinige, kwalitatief goede én betaalbare woningen voor huurders. Daar draait het om in de coalitie Betaalbaar bouwen en wonen. Corporaties werken hierin samen met Aedes, Platform31, Bouwend Nederland en Corporatiehuis. Vanuit Aedes is Maarten Georgius het aanspreekpunt en vanuit het algemeen bestuur zijn Rob Haans en Tonny van de Ven betrokken.
  >> Aanmelden

  Volg de voortgang van deze coalitie in het dossier Opdrachtgeverschap.

Coalitie Wonen en zorg

 • Voldoende veilige en geschikte huurwoningen voor kwetsbare bewoners. Daar zet de coalitie Wonen met zorg zich voor in. Corporaties werken samen met Aedes, ActiZ, Bouwend Nederland en Platform31 aan innovatieve ideeën. Vanuit Aedes zijn Rogier Goes en Yvonne Witter betrokken. Zij worden vanuit het algemeen bestuur ondersteund door Elles Dost en Mohamed Acharki.
  >> Aanmelden

  Volg de voortgang van deze coalitie in het dossier Wonen en zorg.

Coalitie Digitalisering en informatisering


 • Over vijf jaar wisselen alle partijen in de corporatiesector kwalitatief hoogwaardige, actuele en onderling goed vergelijkbare informatie efficiënt met elkaar uit. Dat is het ambitieuze maar essentiële doel van de coalitie Digitalisering en informatisering. Corporaties werken hieraan samen met onder meer het ministerie van BZK, Aw, WSW en CorpoNet. Maar dat zijn niet de enige vraagstukken waar deze coalitie zich over buigt: Hoe kunnen we de informatiebescherming en privacy van gegevens door middel van BIC 2.0 verbeteren? Hoe geven we ketenautomatisering op dagelijks onderhoud/niet-planmatig onderhoud vorm? En wat is mogelijk met E-dienstverlening? In subgroepen gaan corporaties met partners aan de slag met deze onderwerpen.
  Paul Minke is aanspreekpunt vanuit Aedes en namens het bestuur zijn Arjen Jongstra en Marijke Kool betrokken.
  >> Aanmelden

  Volg de voortgang van deze coalitie in het dossier Digitalisering en informatisering.

Coalitie Leefbare wijken en buurten


 • Hoe kunnen corporaties binnen hun huidige taken optimaal bijdragen aan de leefbaarheid van wijken en buurten? Door bijvoorbeeld effectieve huurdersparticipatie en het in standhouden van gemengde wijken. Op deze vraag richt deze coalitie zich. Simone Boeren is aanspreekpunt vanuit Aedes en namens het algemeen bestuur van Aedes zijn Hester van Buren en René Scherpenisse betrokken. Ook Platform31 is betrokken.
  >> Aanmelden

  Volg de voortgang van deze coalitie in het dossier Leefbaarheid.

Coalitie Verbeteren bedrijfsvoering en veranderkracht


 • Hoe kunnen we als woningcorporaties blijven leren en vernieuwen? In de coalitie Verbeteren bedrijfsvoering richten twaalf corporaties zich op deze vraag. Dat doen zij samen met onder andere, FLOW, KWH, Corporatiehuis, AlliantieAcademie en universiteiten. Susanne Stouten is aanspreekpunt vanuit Aedes en vanuit het bestuur zijn Eric de Ceuster en Joke Hofman betrokken.
  >> Aanmelden

  Volg de voortgang van deze coalitie in het dossier Aedes-benchmark.

Doe mee met de Vernieuwingsagenda

 • U kunt zich nog steeds aansluiten aan bij één of meer coalities! Dit betekent dat u of iemand anders in uw corporatie een jaar lang een aantal uur per week meewerkt aan het realiseren van één of meerdere ambities binnen een thema. Niet niks, maar wel hard nodig! U kunt altijd vrijblijvend informeren en u eventueel aanmelden via de betreffende themacoördinator. Hun gegevens staan in het overzicht hier boven.