Aedes-dialoogsessies: evaluatie Permanente Educatie woningcorporaties

  • Veel bestuurders en commissarissen onderschrijven het belang om hun vakkennis en beroepsvaardigheden regelmatig bij te werken. Om dit niet vrijblijvend te laten zijn, hebben Aedes-leden in 2015 met elkaar afgesproken om Permanente Educatie (PE) vanaf 1 januari 2015 verplicht te stellen. Het is nu tijd voor een evaluatie. Aedes organiseert twee dialoogsessies in september om hierover met Aedes-leden in gesprek te gaan. > Lees meer

Corporatiedag 2017: meld je aan!

  • Vernieuwing, innovatie en samenwerking, dit zijn dé thema’s van de Corporatiedag 2017: Slimmer en beter voor elkaar die op donderdag 23 november 2017 plaatsvindt. Luister naar auteur en trendwatcher Menno Lanting. Of maak kennis met TOOS, een middel om ouderen bekend te maken met nieuwe technologie waarmee zij langer thuis kunnen wonen. Corporatiemedewerkers en door Aedes genodigde organisaties/personen kunnen zich aanmelden voor de corporatiedag. > Lees meer

Onderzoek naar ethisch leiderschap bij woningcorporaties

  • Toezichthouders, bestuurders en leidinggevenden bij woningcorporaties vertonen net zoveel ethisch leiderschap als in andere sectoren. Dat concludeert Wouter Bloemberg, zelf werkzaam bij woningcorporatie Domesta in Emmen, die in het kader van zijn MBA-opleiding onderzoek deed naar de integriteit en morele besluitvorming van leidinggevenden van corporaties. > Lees meer

Portal voor prestatieveld Bedrijfslasten geopend

  • Levert u voor de Aedes-benchmark 2017 gegevens aan voor het prestatieveld Bedrijfslasten? Dan kunt u net als vorig jaar gebruikmaken van de benchmarkportal> Lees meer