CAO-onderhandelingen 2017 van start

  • Tijdens de eerste onderhandelingsronde voor een nieuwe CAO Woondiensten op 20 maart 2017 hebben de nieuwe delegaties van de werkgeverspartij Aedes en werknemerspartijen met elkaar kennisgemaakt. Ook hebben alle partijen hun voorstellen toegelicht. De belangrijkste werkgeversvoorstellen gaan over marktconformiteit van de arbeidsvoorwaarden en over de wendbaarheid van medewerkers. > Lees meer

Samenwerking moet informatievoorziening versoepelen

  • Om het verzamelen en versturen van informatie van corporaties aan de verschillende partijen soepeler te laten verlopen, gaan Aedes, CORA/VERA/NetwIT, de Autoriteit woningcorporaties (Aw), het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het ministerie van BZK samenwerken. > Lees meer

Verenigingscongres donderdag 20 april: Vernieuwingsagenda en koers naar kabinetsformatie

  • Aedes organiseert op donderdag 20 april 2017 het halfjaarlijkse Aedes-verenigingscongres. Het congres vindt plaats in het Hart van Vathorst in Amersfoort. Directeur-bestuurders zijn van harte welkom vanaf 09.30 uur. Tijdens het verenigingscongres bespreekt Aedes de richting en keuzes van de onderwerpen op de congresagenda om vervolgens een de koers vast te stellen. > Lees meer

Oproep: onderzoek effecten Woningwet op functioneren RvC’s

  • De context waarbinnen raden van commissarissen (RvC’s) van woningcorporaties hun taken uitvoeren is sterk veranderd; onder andere door de invoering van de nieuwe Woningwet. Aedes roept corporatiebestuurders en RvC-leden op mee te werken aan een onderzoek naar de effecten van die wet op het functioneren en de rollen van RvC’s. > Lees meer