Krimp: wat is het eigenlijk?

  • Het is woensdagochtend en mij wacht een vol programma. Ik neem eerst de trein richting Utrecht, waar ik een bestuurlijk overleg heb met minister Ollongren. Het gaat over de Woonagenda van het kabinet. Grappend merk ik op dat wij al een Woonagenda hebben, die is door de leden van Aedes afgelopen april vastgesteld. Met daarin als hoofdpunten meer bouwen in combinatie met krimp, verduurzamen, betaalbaarheid en wonen voor mensen met een rugzakje. Eigenlijk zijn dat toch ook wel de thema’s waarmee de minister aan de slag wil. Al staat dat laatste, namelijk wonen voor kwetsbaren, nog niet zo op haar netvlies. Maar daar komt gelukkig gauw verandering in. >Lees meer

Gevraagd: deelnemers strategische klankbordgroepen

  • Het bestuur van Aedes zoekt corporatiebestuurders die aan de voorkant invloed willen hebben op de strategische koers van de branchevereniging op de thema’s uit de Woonagenda. Zij kunnen deelnemen aan één van de vijf nieuw op te richten strategische klankbordgroepen. > Lees meer

Teleurstellend verloop achtste onderhandelingsronde CAO Woondiensten 2017

  • De werkgevers hebben in de achtste onderhandelingsronde voor een nieuwe CAO Woondiensten op woensdag 22 november 2017 een totaalpakket aan de vakbonden aangeboden. Werkgevers hadden dit in de vorige onderhandelingsronde afgesproken, met als doel het onderhandelingsproces te versnellen. Het gesprek kwam, tot verbazing van de werkgevers, niet op gang doordat de vakbonden niet met een tegenvoorstel kwamen voor het werkgeversbod. De vakbonden bleven vasthouden aan hun oorspronkelijke voorstellen en bewogen niet. > Lees meer

‘AVG Routeplanner ondersteunt corporaties bij voorbereiding op privacywetgeving’

  • Aedes heeft de AVG Routeplanner voor woningcorporaties gepubliceerd. Privacy-officer ad interim Koksal Dulkadir van Woonzorg Nederland is een van de corporatiemedewerkers die eraan heeft meegewerkt. ‘De gevolgen van de AVG zijn voor iedere corporatie verschillend. De AVG Routeplanner helpt goed bij het vaststellen van de relevante privacy-onderwerpen en te nemen maatregelen.’ > Lees meer