Vereniging

Werken bij Aedes

Wil je werken bij Aedes? Dat kan, want regelmatig hebben we vacatures. Je vindt deze onderaan de pagina.

Wie zijn wij?

Aedes behartigt de belangen van bijna 266 woningcorporaties in Nederland. Woningcorporaties zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die dat nodig hebben. Ze beheren 2,3 miljoen huurwoningen in Nederland, waarin ruim 4 miljoen mensen wonen. Daarnaast bouwen ze woningen, dragen ze bij aan leefbare buurten, wijken en regio’s en investeren ze in duurzaamheid.

Wat doen wij?

Wij zorgen ervoor dat corporaties en samenwerkingspartners hun werk optimaal kunnen doen. We behartigen hun belangen in Den Haag en Brussel, initiëren onderzoek, stimuleren innovaties en verdere professionalisering en communiceren over dit alles. Ook zijn we de werkgeversvereniging van de corporatiebranche waar 24.000 mensen werken.

Wie werken bij ons?

Bij Aedes werken ruim 70 professionals met uiteenlopende achtergronden maar allemaal met een hart voor de sociale huursector. Onze collega’s weten hoe de feiten en de wetgeving in elkaar zitten, ontwikkelen programma’s en projecten waarmee corporaties nog beter hun doelstelling kunnen halen en hoe de (huur)woningmarkt beter zou kunnen functioneren. Belangenbehartiging en sectorontwikkeling vormen de kern van ons werk.

Vacatures

Aedes heeft op dit moment twee vacatures: