Vereniging

Vraag het Aedes

Bent u corporatiemedewerker en heeft u een vraag over huurrecht? Of wilt u iets weten over een fiscale of financiële kwestie? Wanneer uw corporatie lid is van Aedes, kunt u op deze pagina of in één van de communities uw vragen stellen. Wij beantwoorden alleen vragen van Aedes-leden.

Bent u huurder? Dan kunt u met uw vragen terecht bij de Woonbond. Zij behartigen de belangen van huurders.

U kunt als corporatiemedewerker bij ons terecht met vragen over:

  • Benchmark
  • Fiscale of financiële kwesties
  • Huurrecht
  • Opdrachtgeverschap
  • Werkgeverszaken
  • Communities.nl
  • Aedes.nl

Hoe stelt u een vraag?

  • Gebruik communities.nl als uw vraag en/of het antwoord niet vertrouwelijk is en door andere Aedes-leden gelezen mag worden. Ga naar communities.nl en stel uw vraag in de betreffende community. De communitybeheerder probeert uw vraag binnen drie werkdagen te beantwoorden. Lees meer over inloggen op Aedes.nl en communites.nl.
  • Gebruik het vragenformulier als uw vraag en/of het antwoord vertrouwelijk is en niet gedeeld mag worden met andere Aedes-leden. Let op: We kunnen uw vraag alleen beantwoorden als u een e-mailadres en/of een direct telefoonnummer achterlaat. Binnen drie werkdagen nemen wij telefonisch contact met u op of u ontvant een e-mail met een reactie.

Heeft u als werkgever vragen over de CAO Woondiensten of andere arbeidsrechtelijke kwesties?

En kunt u het antwoord niet vinden in het dossier Arbeidsvoorwaarden op Aedes.nl? Dan kunt u bellen met de werkgeverstelefoon van Aedes. Deze telefonische dienst is op werkdagen te bereiken van 8.30 tot 17.00 uur via telefoon 06 53 7 5 93 43.

Heeft u persvragen of vragen over Aedes-media?

Mail of bel ons op:

Disclaimer

In alle gevallen geldt dat de door Aedes verstrekte informatie of in de communities gedeelde informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Aedes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de door ons schriftelijk of mondeling verstrekte informatie.  U bent zelf  verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.