Evenement

3 november

Groene Huisvesters: Biobased materialen

Tijd:

Locatie: Online, via videocall

Nog steeds passen corporaties beton toe bij de bouw en het onderhoud van sociale huurwoningen. In het Betonakkoord is de inzet om duurzaam beton toe te passen. De Nationale Product Catalogus is het platform voor een circulair product alternatief. De eerste producten zijn geregistreerd en gevalideerd door Kiwa. Hoe scoort beton? En wat zijn dan de alternatieven?

Wytze Kuijper van Cirkelstad gaat in op nut en noodzaak van de Nationale Product Catalogus en de rol die corporaties kunnen nemen om meer biobased producten toe te passen. 

Rob Bogaarts van BrabantWonen licht het betonakkoord toe. Per direct minimaal 5 procent van het totale volume toeslagmaterialen vervangen door betonreststromen, 30 procent CO2-reductie en 100 procent hoogwaardig hergebruik van vrijkomend beton in 2030. 

Wie / wat / waar

Soort bijeenkomst Webinar
Startdatum 03-11-2021 10:00 uur
Einddatum 03-11-2021 11:30 uur
Locatie Online, via videocall
Kosten gratis
Organisatie

Groene Huisvesters organiseert in 2021 acht excursies over corporaties en circulariteit in samenwerking het ministerie van BZK en het Transitieteam Circulaire Bouweconomie.

Meer informatie / aanmelden

Website Groene Huisvesters
Aanmelden