Evenement

5 oktober

Studiedag Huurincasso - Samenwerken in de keten wordt steeds belangrijker!

Tijd:

Locatie: Postillion Hotel, Bunnik

Ruim 2 miljoen huishoudens in Nederland hebben een betalingsachterstand en hiervan hebben 1,4 miljoen huishoudens risicovolle of problematische schulden. Door de economische gevolgen van COVID-19 zal deze groep groeien. Door vroeg te signaleren en met ketenpartners de handen ineen te slaan, kunnen we hoge schulden voorkomen. Dit blijkt onder meer uit het rapport 'COVID-19 en schuldenproblematiek in Nederland' van SchuldenLabNL en Deloitte. Een aanzienlijk deel van deze huishoudens is huurder van een sociale huurwoning en daarmee vormen deze huishoudens een belangrijke aandachtsgroep voor corporaties.

De benchmark 2020 van het Huurincasso Platform laat zien dat de betalingsachterstanden door COVID-19 nog niet zijn gestegen. Bovendien laat de benchmark een afname van het aantal ontruimingen zien. Dat is in lijn met de Aedes-cijfers over 2019. Deze resultaten worden bereikt door interne samenwerking bij woningcorporaties en samenwerking met ketenpartners. Problemen met het betalen van de huur gaan vaak gepaard met financiële problemen op meerdere vlakken. Woningcorporaties zijn daarom ook aangewezen op andere partijen. Samenwerken in de keten met korte lijnen is essentieel!

Wie / wat / waar

Soort bijeenkomst Symposium
Startdatum 05-10-2021 09:45 uur
Einddatum 05-10-2021 16:30 uur
Locatie Postillion Hotel, Bunnik
Kosten 445 euro excl btw
Organisatie

Nestas

Meer informatie / aanmelden

Website https://www.studiedaghuurincasso.nl
Aanmelden