Evenement

16 juni

Webinar burgerparticipatie bij de woonzorgvisie

Tijd:

Locatie: ,

Hoe betrek je ouderen en andere relevante burgers bij het maken van de woonzorgvisie? Hoe geef je ruimte aan adviesraden sociaal domein en andere lokaal georganiseerde verbanden zoals seniorenraden, ouderenbonden, lokale afdelingen van Alzheimer Nederland etc.? Hoe doe je dat?

Mark Verhijde en Nanneke van der Heijden hebben hun uitgebreide ervaring met burgerparticipatie gebundeld in een praktische gids ‘In 10 stappen beter in Burgerparticipatie’ (2020). Voor dit webinar passen ze de stappen uit hun boek toe op het proces om tot een gezamenlijke Woonzorgvisie te komen. En passant doorbreken ze de mythe dat ouderen niet digitaal uit de voeten kunnen.

Wie doen het al?

Nu we het gereedschap in handen hebben om het participatietraject voor de woonzorgvisie vorm te geven komen bewoners zelf aan het woord in een proeverij van praktijkvoorbeelden.

Ouderen in de Noordoostpolder pakten zelf de regie, ze inventariseerden woonwensen en schreven een visie en nemen nu het initiatief om voorzieningen te behouden. KBO Brabant gaat lokaal in gesprek met ouderen zodat hun wensen een betere plek krijgen in de woonzorgvisie.
Tenslotte staan we stil bij de gemeente Breda waar de Seniorenraad drie jaar geleden een offensief begon om meer gehoor te vinden bij de gemeente. Mark Verhijde en Nanneke van de Heijden verbinden de lokale verhalen met  hun participatieaanpak.

Bestemd voor

Dit webinar is bedoeld voor gemeenten en lokale samenwerkingspartners die met een  woonzorganalyse aan de slag willen én voor alle gemeenten die toe zijn aan het opfrissen van hun analyse.
Uit onderzoek van de Taskforce Wonen en Zorg (2020) bleek dat ongeveer de helft van de gemeenten in Nederland een woonzorganalyse heeft gemaakt. En de andere helft nog niet. Er is dus nog veel werk aan de winkel!

Het webinar Burgerparticipatie bij de woonzorgvisie is onderdeel van het programma Langer Thuis van het ministerie van VWS. Het programma van het webinar vind je hier. Het webinar is kosteloos bij te wonen. Maar je moet je wel even aanmelden.

Woonzorgvraagstukken in de praktijk

Een serie van 4 webinars waarin de woonzorgvraagstukken in de praktijk centraal staan. In samenwerking met de Taskforce Wonen en Zorg en in opdracht van ministeries VWS en BZK, Aedes, ActiZ en de VNG.

  1. Burgerparticipatie bij de woonzorgvisie, 16 juni 2021
  2. Transformatie van bestaande bouw en organisatie, 6 juli 2021
  3. Een vitale wijk om langer thuis te wonen, begin september 2021
  4. Nader te bepalen, eind september 2021

Alle webinars starten om 14.30 uur en eindigen om 16.15 uur.

Wie / wat / waar

Soort bijeenkomst Webinar
Startdatum 16-06-2021 14:30 uur
Einddatum 16-06-2021 16:15 uur
Locatie ,
Kosten
Organisatie

Nestas communicatie, in samenwerking met de Taskforce Wonen en Zorg in opdracht van ministeries VWS en BZK, Aedes, ActiZ en de VNG

Meer informatie / aanmelden

Aanmelden