Evenement

19 mei

Groene Huisvesters: Circulair renoveren, Bavodorp in Haarlem

Tijd:

Locatie: Online, via videocall

Hester ten Zijthoff van Ymere deelt de ervaring met de circulaire renovatie van Bavodorp, een buurt in Haarlem bestaande uit 288 vooroorlogse woningen. De renovatie omvat onder andere het vernieuwen van de funderingen en het energiezuinig maken van de woningen. De toegepaste circulaire maatregelen richten zich op inventarisatie van de mogelijkheden van hergebruik van ‘geoogste’ materialen uit de bestaande woningen en toepassing van nieuwe materialen met een lange levensduur. 

C-creators en TU Delft werken met Ymere aan het Handboek circulair renoveren, in opdracht van het Ministerie van BZK en Provincie Noord-Holland. Wouter van Twillert en Merel Stolker presenteren de belangrijkste lessen uit het Handboek. 

Wie / wat / waar

Soort bijeenkomst Webinar
Startdatum 19-05-2021 10:00 uur
Einddatum 19-05-2021 11:30 uur
Locatie Online, via videocall
Kosten gratis
Organisatie

Groene Huisvesters organiseert in 2021 acht excursies over corporaties en circulariteit in samenwerking het ministerie van BZK en het Transitieteam Circulaire Bouweconomie.

Meer informatie / aanmelden

Website Groene Huisvesters
Aanmelden