Evenement

22 april

Verenigingscongres 22 april (digitaal)

Tijd:

Locatie: , Online

Op donderdag 22 april organiseert Aedes haar voorjaarscongres. Het congres is altijd een belangrijk moment waarop directeur-bestuurders gezamenlijk actuele thema’s bespreken en besluiten kunnen nemen. Zet deze datum alvast in uw agenda. De aanmeldlink volgt later.

Welke onderwerpen bespreken we? 
We praten bestuurders tijdens het congres uiteraard bij over enkele actualiteiten. Verder gaan we het hebben over het vervolg van het Vestia besluit en willen we vormgeven aan de uitvoering van de door 34 partijen ondertekende Actieagenda wonen. Tevens lichten de stand van zaken bespreken over het traject van opgaven en middelen in de regio toe.  

Een groot deel van het congres wijden we aan het thema “samen innoveren in de corporatiesector”. We willen onder andere kijken hoe we de opgaven uit de actieagenda wonen kunnen verbinden aan de innovatievraagstukken binnen de sector. Ook willen we bespreken hoe we deze innovaties kunnen opschalen om onze doelen te halen. Hoe ziet bijvoorbeeld de onderlinge samenwerking en de samenwerking met andere partijen er daarbij uit?  

Eventuele vragen kunt u stellen aan Barbara Mossinkoff, verenigingssecretaris via b.mossinkoff@aedes.nl

Wie / wat / waar

Soort bijeenkomst Congres
Startdatum 22-04-2021 10:00 uur
Einddatum 22-04-2021 12:30 uur
Locatie , Online
Kosten
Organisatie

Meer informatie / aanmelden

Aanmelden