Evenement

15 april

Thematische verdiepende benchlearningsessies

Tijd:

Locatie: Online, eigen werkplek

Het verhaal achter de cijfers van de Aedes-benchmark komt aan bod in online thematische benchlearningsessies. Deze brengen u verdieping op thema’s als woonbeleving, de rol van de controller, de vertrekkende huurder, datakwaliteit en betaalbaarheid in de praktijk.

Op donderdag 15 april 2021 kunt u deelnemen aan één of meerdere online sessies. In tweeëneenhalf uur doet u nieuwe inzichten op en krijgt u handvatten, waarmee u met collega’s in uw eigen corporatie aan de slag kunt. Dit gaat in kleine groepen, zodat er veel ruimte is om met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen te delen. Er staan vijf verschillende sessies op de planning. 

Kunt u niet op 15 april, dan kunt u zich aanmelden voor benchlearningsessies op 1 april of 8 april 2021. 

Woonbeleving: wat vindt de huurder belangrijk?

Hoe voelen huurders zich nóg meer thuis in hun eigen buurt en woning? Hoe krijgt u inzicht in de woonbeleving van huurders: welk effect hebben de kwaliteit van de woning, het complex en de buurt op het huurdersoordeel? Hoe neemt u dit mee in uw verbeteraanpak van de woning en de woonomgeving rekening houdend met de beperkte beschikbare financiële middelen? 

In deze sessie maakt u kennis met twee verschillende aspecten die hierop van invloed zijn én wisselen we ervaringen uit op dit thema. Experts van KWH (SvenTurnhout) en PwC (Erwin Laanstra) begeleiden de sessie.

Rol van de controller en hoe deze verder te professionaliseren?

De onafhankelijk controller heeft een belangrijke rol binnen de corporatie ten aanzien van het onderkennen van risico’s op financieel en operationeel gebied. Met het oog op beslissingen op het gebied van verduurzaming en nieuwbouw binnen de financiële kaders verandert de rol van de controller van signaleren en verklaren naar voorspellen. Waarbij digitalisering zorgt voor nieuwe risico’s, maar ook mogelijkheden.

In deze ochtendsessie staat de huidige en gewenste positie en verantwoordelijkheden van de controller centraal. In welke mate kan vanuit de Aedes-benchmark of andere bronnen de werkwijze van de interne controller transformeren naar meer data- en continu gestuurd. Hierover gaan we met elkaar in gesprek waarin u ook uw dilemma’s kunt benoemen en best practices kunt delen. Sector en dataexperts van PwC (Erwin Laanstra en Niek Huisman) begeleiden de sessie.

De vertrekkende huurder in coronatijd

De dienstverlening van corporaties is (tijdelijk?) veranderd door de coronamaatregelen. Contact maken met huurders gebeurt veelal op afstand. Het blijkt in de praktijk een complexe zoektocht te zijn hoe je de dienstverlening voor de vertrekkende huurder zo goed mogelijk organiseert. 

Hoe doen andere corporaties dit en wat zijn best practices? Dit komt aan bod tijdens deze ochtendsessie die een adviseur van KWH (Thijs van Geenen of Elisan Henderickx) begeleidt.

Werken aan datakwaliteit

Data is steeds belangrijker in de ondernemingsstrategie van corporaties. Minder kosten en tevreden huurders zijn daarvoor niet de enige redenen. Met inzichten uit data kunt u effectiever beleid ontwerpen, de bedrijfsvoering effectiever en meer voorspelbaar maken en woningcorporaties beter met elkaar vergelijken. Slechte data beperken een efficiënte en succesvolle implementatie van datagerichte strategieën. Daarom verdient werken aan datakwaliteit een blijvende plek in de bedrijfsvoering van woningcorporaties.

Hoe geeft u uw eigen unieke betekenis aan werken aan datakwaliteit, hoe vertaalt u die missie naar tastbare en haalbare actie? In deze ochtendsessie wil trainer Roeland de Graaff u inspireren tot het ondernemen van een eerste stap in het blijvend werken aan datakwaliteit bij uw corporatie.

Betaalbaarheid in de praktijk: Aan welke knoppen kun je draaien?

Alle corporaties blijven de komende jaren hard werken aan voldoende betaalbare huurwoningen, die passen bij bewoners. Allerlei wet- en regelgeving geven corporaties hierbij richting, maar er blijven nog voldoende knoppen over waaraan corporaties zelf kunnen draaien. Welke knoppen zijn dit? Wat zijn de dilemma’s bij het toewijzingsbeleid van de corporatie? Hoe gaat de corporatie om met specifieke doelgroepen? Hoe betaalbaar zijn de woningen van uw corporatie voor de huurders? En: hoe verhoudt dit zich tot het huurbeleid van andere corporaties?

Deze en andere vragen rondom het huurbeleid komen aan bod tijdens deze ochtendsessie. Bob Witjes van Aedes begeleidt de sessie.

Aanmelden

Helaas is de uiterste aanmeldtermijn verlopen en kunt u zich niet meer aanmelden.

Wie / wat / waar

Soort bijeenkomst Webinar
Startdatum 15-04-2021 09:30 uur
Einddatum 15-04-2021 15:30 uur
Locatie Online, eigen werkplek
Kosten Gratis voor Aedes-leden
Organisatie

Aedes