Evenement

21 januari

Masterclass Energietransitie als sociale opgave

Tijd:

Locatie: Online, via videocall

De meeste initiatieven om wijken van het aardgas af te koppelen laten zien dat burgerparticipatie nog de grootste uitdaging is. In deze cyclus van vier studiemiddagen nemen we je mee naar de lessen uit het verleden (vertaald naar de energietransitie) en het heden.

  • 21 jan. 2021 Lessen uit de stadsvernieuwing van de jaren 80-90 en de vertaling naar de stadsvernieuwing
  • 11 feb. 2021 Lessen van opbouwwerkers in het sociale domein: wie en wat heb je nodig voor de energietransitie?
  • 11 mrt. 2021 Lessen over bewonerscommunicatie: leer van ervaringen met (kwetsbare) bewoners in de sociale woningbouw.
  • 8 april 2021 Hoe komt alles bij elkaar: organisatie & samenwerking op wijkniveau. Inclusief concrete casus?

Wie / wat / waar

Soort bijeenkomst Webinar
Startdatum 21-01-2021 14:30 uur
Einddatum 21-01-2021 17:30 uur
Locatie Online, via videocall
Kosten Leden en partners: 245 euro; overige deelnemers: 395 euro; leden van Energie+, Renda en Ruimte en Wonen krijgen 150 euro korting
Organisatie

Kennisplatform Energie

Meer informatie / aanmelden

Website Masterclass energietransitie
Aanmelden