Evenement

20 januari

Groene Huisvesters: Meters maken! - energiemonitors voor huurders

Tijd:

Locatie: Online, via videocall

Elke corporatie kan zijn of haar bewoners helpen de energielasten te verlagen. Hoe organiseer je het zo dat dit voor bewoners en corporatie een win-win situatie is? ‘Meters maken’ is een initiatief van Aedes en Woonbond om energiemonitors structureel aan huurders aan te bieden. Hoe je dat organiseert, daarover gaan wij graag het gesprek met jou aan.
 
Marco Kersing, manager vastgoed van Oost Flevoland Woondiensten vertelt hoe OFW dit heeft georganiseerd in de polder. De huurders van OFW hebben de laagste lasten van Nederland. OFW werkt samen met de Natuur en Milieufederatie Flevoland in de campagne ‘Ontdek je lek’. Na een enthousiaste introductie is deze campagne verbreed naar alle bewoners van Flevoland. De Huurders Belangen Vereniging is vanaf het eerste moment betrokken en deelt ervaringsverhalen van bewoners. Onder andere dankzij de inspanning van OFW is de Regeling Reductie Energiebesparing Woningen nu beschikbaar voor alle huurders in Nederland. 
 
Ernestine Elkenbracht, Quintens vertelt hoe corporaties mee kunnen doen aan ‘Meters maken’. Er zijn veel manieren om de huurders te bereiken. Zo kun je samenwerken met lokale partners zoals het energieloket, de huurdersorganisatie met energiecoaches of de corporatiemedewerker die al achter de voordeur komt. Quintens helpt corporaties op weg een proefjaar te starten met een minimum van 100 energiemonitors. De corporatie doet ervaring op met het op gang brengen van bewustwording en energiebesparing bij huurders op een zo gemakkelijk mogelijke manier. Na het proefjaar volgt een opschaling om meer bewoners te bereiken.
 

Wie / wat / waar

Soort bijeenkomst Webinar
Startdatum 20-01-2021 13:00 uur
Einddatum 20-01-2021 14:30 uur
Locatie Online, via videocall
Kosten gratis
Organisatie

Groene Huisvesters

Meer informatie / aanmelden

Website Groene Huisvesters
Aanmelden