Evenement

5 november

Webinar Wijkentour warmtetransitie: Palenstein in Zoetermeer

Tijd:

Locatie: Online, eigen werkplek

Hoe wordt Palenstein aardgasvrij? Dat staat centraal in de laatste etappe van de wijkentour warmtetransitie op 5 november 2020 in Zoetermeer.

In verband met de verscherpte coronamaatregelen is het geen fysieke etappe meer, maar wordt een digitaal alternatief geboden via Microsoft Teams.

Green Deal Aardgasvrij Palenstein

De gemeente Zoetermeer ondertekende in maart 2017 samen met woningcorporaties De Goede Woning, Vestia en Vidomes en netbeheerder Stedin de Green Deal Aardgasvrij Palenstein. Door deze samenwerking willen deze partijen gezamenlijk de juiste context creëren om de transitie van aardgas naar alternatieve warmte- en elektriciteitsopties mogelijk te maken.

Welke partijen zijn betrokken en welke rol hebben zij, welke afspraken zijn gemaakt, welke keuzes worden gemaakt en welke oplossingen worden gerealiseerd? Dit alles komt aan bod tijdens deze etappe.

Virtueel bezoek aan de wijk

Tijdens deze digitale etappe van de wijkentour gaat u mee de wijk in. Aan bod komt het proces met de betrokken partijen, het beoogde resultaat van de wijkaanpak (het aardgasvrij maken van de woningvoorraad) en de kwaliteit van de gerealiseerde verduurzamingsingrepen zien. Daarna gaat u in gesprek: zijn de oplossingen uit Zoetermeer ook passend in uw gemeente? En wat betekenen de manier van samenwerken en de toegepaste verduurzamingsconcepten voor de eigen opgave? 

Voor wie?

De wijkentour is bedoeld voor professionals uit de corporatie- en bouwsector. Met name directeur-bestuurders, leden van raden van toezicht/commissarissen, directeuren vastgoedontwikkeling, projectleiders en portefeuillemanagers vastgoed van woningcorporaties zijn uitgenodigd om deel te nemen.

Andere etappes

Vanaf het najaar van 2019 stonden er vijf ‘etappes’ gepland. Elke etappe is een bezoek aan een wijk waar concrete stappen worden gezet in innovatieve verduurzamingsconcepten. De etappe naar Palenstein is de laatste in deze reeks. 

Wie / wat / waar

Soort bijeenkomst Webinar
Startdatum 05-11-2020 09:30 uur
Einddatum 05-11-2020 12:00 uur
Locatie Online, eigen werkplek
Kosten Deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend (no-show fee 150 euro)
Organisatie

Aedes en Platform31 in samenwerking met andere partners (Bouwend Nederland, Techniek NL, Stroomversnelling en NVB Bouw)

Meer informatie / aanmelden

Website Lees meer op de website van Platform 31
Aanmelden