Evenement

10 september

Excursie ‘Klimaatadaptatie: vergroening tuinen, kopgevels en houtbouw’

Tijd:

Locatie: Sportstraat, WonenLimburg, Weert

Groene Huisvesters en Samen Klimaatbestendig nodigen je uit deel te nemen aan de excursie ‘Klimaatadaptatie: vergroening tuinen, kopgevels en houtbouw’. 

De excursie op locaties beperken we tot een kleine groep mensen uit de regio. Voor mensen die niet aanwezig kunnen zijn, omdat het vol zit of omdat ze niet uit de regio komen, bieden we een digitaal spreekuur aan. Dit doen we op de ochtend voorafgaand aan de excursie op basis van een voorbeeld. Ook zetten we een enquête per thema uit. De resultaten van deze enquête verbinden we met een kennisdossier dat we vóór elk spreekuur verspreiden. Aanmelden kan, ook als je niet uit de regio komt en dus niet fysiek aanwezig kan zijn. We bieden jou dan een digitaal spreekuur en een kennisdossier. 

Uit recente cijfers blijkt dat ruim een derde van de Nederlandse tuinen uit tegels bestaat. Dat zorgt niet alleen voor overbelasting van het riool bij hevige buien en wateroverlast, ook het leefgebied van dieren en planten slinkt. In het klimaatbestendig maken van tuinen valt veel resultaat te behalen.

Wat kun je verwachten?

Deze excursie leidt ons langs een prachtige groene kopgevel van een van de flats van WonenLimburg waar een echte boom is geïntegreerd in een muurschildering. We starten met 16 houten prefab ‘Nur Holz’ woningen van Wonen Limburg. Deze woningen zijn niet alleen CO2 neutraal en klimaatadaptatief, maar slaan bovendien 45 megaton CO2 op en dragen op deze wijze bij aan de klimaatdoelstellingen.

Gemeente Weert en WonenLimburg organiseerden samen met IVN een Tuiny Forest buurtcampagne. Vijftig bewoners konden zich opgeven voor een Tuiny Forest pakket om hun tuin te ‘onttegelen’. Een geslaagde actie waaraan bewoners, corporaties en gemeente samenwerken. Laat je inspireren in Limburg!

Met elkaar wisselen we kennis en praktijkervaring uit om zo van elkaar te leren. We gaan in op de vraag hoe je in je eigen corporatie omgeving inhoud kan geven aan klimaatadaptatie. Hoe kan je samen stappen zetten om te komen tot een groene, gezonde leefomgeving die beter bestand is extremer weer op vangen.

Meer informatie:

Aantal deelnemers: 30 deelnemers

Digitaal spreekuur in de ochtend voor deelnemers van buiten de regio of wanneer de groep vol is.

Voor wie: Corporatiemedewerkers. Als deelnemer vanuit een gemeente, waterschap of andere organisatie ben je welkom mits je een collega vanuit een corporatie meeneemt.

Aanmelden kan tot 1 september 2020.

Meer info: Groene Huisvesters, mboerbooms@zeelandnet.nl, 0651225442.

Excursiereeks

Samen Klimaatbestendig en Groene Huisvesters organiseren in 2020 zes excursies over corporaties en klimaatadaptatie. De excursies gaan elk in op een ander thema, gekoppeld aan een mooi voorbeeldproject. Tijdens de excursies delen corporaties hun praktijkervaringen met klimaatadaptatie; de betrokken gemeente, bewoners en andere stakeholders vertellen wat zij doen om zich aan te passen aan klimaatverandering. Je ziet meerdere groene en aantrekkelijke voorbeelden die bijdragen aan de kwaliteit van wonen. Samen een groenere wijk realiseren draagt bij aan onderlinge verbondenheid en plezier, bovendien stijgt de vastgoedwaarde.

Wie / wat / waar

Soort bijeenkomst Netwerkbijeenkomst
Startdatum 10-09-2020 13:00 uur
Einddatum 10-09-2020 16:00 uur
Locatie Sportstraat, WonenLimburg, Weert
Kosten Gratis. Digitaal spreekuur in de ochtend voor deelnemers van buiten de regio of wanneer de groep vol is.
Organisatie

Deze excursie is mogelijk door een financiële bijdrage van het ministerie van BZK en het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.

Meer informatie / aanmelden

Aanmelden