Evenement

19 augustus

Webinar Het Expertteam Woningbouw helpt projecten versnellen

Tijd:

Locatie: Online, eigen werkplek

Watkostdebouwvaneenhuurwoning en RVO organiseren een webinar over het versnellen van woningbouwprojecten met hulp van het Expertteam Woningbouw. Tijdens het webinar ziet en hoort u hoe het Expertteam dit doet aan de hand van twee cases: het project Schalkwijk van Pré Wonen in Haarlem en het traject Vergunning in één dag van een groep Noord-Hollandse corporaties.

Het webinar wordt twee keer gehouden, met verschillende sprekers. 

Expertteam Woningbouw

De Rijksoverheid zet zwaar in op corporaties om te blijven bouwen de komende tijd. Eén van de instrumenten om de bouw te versnellen is het Expertteam Woningbouw. Dit team van onafhankelijke deskundigen kan helpen om projecten vlot te trekken. Ook corporaties kunnen hier gebruik van maken.

Het Expertteam Woningbouw helpt gemeenten en provincies bij woningbouwplannen die stagneren. Andere partijen die tegen belemmeringen aanlopen op het gebied van woningbouw, kunnen ook contact opnemen met het Expertteam. Denk daarbij aan woningcorporaties of projectontwikkelaars. 

Casussen

Casus Schalkwijk
In Haarlem hebben twee corporaties het Expertteam ingeschakeld om de vernieuwing van Schalkwijk te versnellen, samen met de gemeente. De interventie leidde tot meer duidelijkheid over procedures en een meer regisserende rol voor de gemeente en duidelijke kaders. Dit geeft de corporaties de ruimte om eigen keuzes te maken binnen deze kaders. Soms helpt het als een onafhankelijke derde zich erover buigt.

Casus Vergunning in één dag
Het Expertteam is ook betrokken bij het traject Vergunning in één dag. Dit traject is gestart door een groep Noord-Hollandse corporaties en heeft als doel om het vergunningentraject te versnellen. Het is onderdeel van een breder programma om het ontwikkelproces sneller en voorspelbaarder te maken.

Programma

De casussen staan centraal in het webinar. Deze worden toegelicht door de betrokken partijen. De webinar wordt afgesloten met een kort resumé over hoe u het Expertteam in kan zetten om uw projecten te versnellen.|

Het webinar wordt deze zomer twee keer gehouden met verschillende sprekers:
22 juli

  • Project Schalkwijk door Max van Baar (ontwikkelaar Pré Wonen) en Mieneke Zijlmans (procesmanager gemeente Haarlem)
  • Vergunning in één dag door Harry Platte (bestuurder Parteon)
  • Jos Feijtel licht de rol van het Expertteam toe in beide casussen

19 augustus

  • Project Schalkwijk door Max van Baar (ontwikkelaar Pré Wonen) en Floor Roduner (wethouder gemeente Haarlem)
  • Vergunning in één dag door Nicole van Wijk (bestuurder Woonwaard)
  • Jos Feijtel licht de rol van het Expertteam toe in beide casussen 

Aanmelden

Ook benieuwd naar wat het Experteam Woningbouw voor u kan betekenen?
Meld u aan voor de webina op 22 juli of op 19 augustus.

Wie / wat / waar

Soort bijeenkomst Webinar
Startdatum 19-08-2020 13:00 uur
Einddatum 19-08-2020 13:45 uur
Locatie Online, eigen werkplek
Kosten
Organisatie

Watkostdebouwvaneenhuurwoning en RVO

Meer informatie / aanmelden

Aanmelden