Evenement

17 juni

Excursie ‘Klimaatadaptatie: van geveltuinen tot duurzaamheidsakkoord’

Tijd:

Locatie: Achter het Stadhuis 5-7, Stadhuis, Den Bosch

Groene Huisvesters en Samen Klimaatbestendig nodigen je uit deel te nemen aan de excursie ‘Klimaatadaptatie: van geveltuinen tot duurzaamheidsakkoord’. 

De excursie op locaties beperken we tot een kleine groep mensen uit de regio. Voor mensen die niet aanwezig kunnen zijn, omdat het vol zit of omdat ze niet uit de regio komen, bieden we een digitaal spreekuur aan. Dit doen we op de ochtend voorafgaand aan de excursie op basis van een voorbeeld. Ook zetten we een enquête per thema uit. De resultaten van deze enquête verbinden we met een kennisdossier dat we vóór elk spreekuur verspreiden. Aanmelden kan, ook als je niet uit de regio komt en dus niet fysiek aanwezig kan zijn. We bieden jou dan een digitaal spreekuur en een kennisdossier. 

De aanpak van geveltuintjes leidde in Den Bosch tot het starten van een goed gesprek en het versterken van relaties: tussen bewoners onderling en tussen huurders en corporaties. Bewoners melden zich aan voor een geveltuintje, de gemeente haalt een tegel eruit en de corporatie levert de plantjes. Zayaz en BrabantWonen creëerden een uitleenpunt voor tuingereedschap. De bewoners zetten zich in voor een groenere wijk waar bloemen en bijen, maar vooral de mensen meer floreren.

Deze aanpak was de opmaat naar een strategische samenwerking en het vastleggen van klimaatadaptatie in een Duurzaamheidsakkoord.  Zayaz en BrabantWonen, Mooiland en Wonen bij Joost zijn partners evenals de huurdersorganisaties. Klimaatadaptatie is een van de vier speerpunten waarvoor concrete doelen en acties zij geformuleerd.

Wat kun je verwachten?
Deze excursie leidt ons langs geveltuintjes en projecten klimaatadaptie in Den Bosch. Gemeente Den Bosch, BrabantWonen en Zayaz werken samen aan dit geveltuinenproject.

Met elkaar wisselen we kennis en praktijkervaring uit om zo van elkaar te leren. We gaan in op de vraag hoe je in je eigen corporatie omgeving inhoud kan geven aan klimaatadaptatie. Hoe kan je samen stappen zetten om te komen tot een groene, gezonde leefomgeving die beter bestand is extremer weer op vangen.

Meer informatie
Aantal deelnemers: max. 30 deelnemers

Digitaal spreekuur in de ochtend voor deelnemers van buiten de regio of wanneer de groep vol is.

Voor wie: Corporatiemedewerkers. Als deelnemer vanuit een gemeente, waterschap of andere organisatie ben je welkom mits je een collega vanuit een corporatie meeneemt.

Aanmelden kan tot 10 juni 2020.

Meer info: Groene Huisvesters, mboerbooms@zeelandnet.nl, 0651225442.

Excursiereeks
Samen Klimaatbestendig en Groene Huisvesters organiseren in 2020 zes excursies over corporaties en klimaatadaptatie. De excursies gaan elk in op een ander thema, gekoppeld aan een mooi voorbeeldproject. Tijdens de excursies delen corporaties hun praktijkervaringen met klimaatadaptatie; de betrokken gemeente, bewoners en andere stakeholders vertellen wat zij doen om zich aan te passen aan klimaatverandering. Je ziet meerdere groene en aantrekkelijke voorbeelden die bijdragen aan de kwaliteit van wonen. Samen een groenere wijk realiseren draagt bij aan onderlinge verbondenheid en plezier, bovendien stijgt de vastgoedwaarde.

Wie / wat / waar

Soort bijeenkomst Netwerkbijeenkomst
Startdatum 17-06-2020 13:00 uur
Einddatum 17-06-2020 16:00 uur
Locatie Achter het Stadhuis 5-7, Stadhuis, Den Bosch
Kosten Gratis
Organisatie

Deze excursie is mogelijk door een financiële bijdrage van het ministerie van BZK en het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.

Meer informatie / aanmelden

Aanmelden