Evenement

10 juni

Digitale kennissessie Excursie ‘Duurzame wijk’

Groene Huisvesters nodigen je uit deel te nemen aan de excursie ‘Duurzame wijk’.

Deze excursie is omgezet naar een digitaal spreekuur. Deelnemers ontvangen vooraf een video over de buurtwarmtepomp. Op 10 juni kunt u gebruik maken van een digitaal spreekuur. Met de bevestiging van deelname ontvangt u een instructie over wat u moet doen om deel te nemen.

We bezoeken de ecologische wijk Eva Lanxmeer in Culemborg waar enige jaren geleden al zeer energiezuinige woningen gerealiseerd zijn. Een groot deel van de wijk is aangesloten op een lokaal warmtenet dat sinds 2009 eigendom is van het daartoe opgerichte coöperatieve energiebedrijf Thermo Bello. Door dit warmtenet wordt alleen voor tapwater gas gebruikt. De wijk telt 300 bewoners.

Kleurrijk Wonen is eigenaar en verhuurder van ongeveer 50 van 200 woningen. De bewoners waarderen het wonen in een groene omgeving. Zij hebben een gezamenlijke tuin, doen samen het beheer van het openbaar groen en delen auto’s. De bewoners hebben samen met gemeente en corporatie een ‘warmtetransitieplan’ gemaakt.

Wat kun je verwachten?

Op 10 juni ontmoeten wij de bewonersgroep EVA-Lanxmeer en de energiecorporatie. De gemeente Culemborg en Kleurrijk Wonen presenteren de toekomst richting aardgasvrij Culemborg, zo ontwikkelen zij voor de wijk Voorkoop een plan voor een buurtwarmtepomp.

Wat zijn de kansen van een kleinschalig warmtenet, wat zijn de risico’s, hoe betrek je huurders en eigenaar-bewoners, wat betekent de nieuwe warmtewet voor een ontwikkeling richting aardgasvrije en hoe kom je tot verdere verduurzaming. Vragen die we graag bespreken.

Is jouw corporatie bezig met kleinschalige collectieve opwek, opslag of warmte. Werk je samen met huurders aan een mooie groene woonomgeving, mis dan deze excursie niet.

Meer informatie:

Aantal deelnemers: max. 30 deelnemers.

Aanmelden kan tot 3 juni 2020.                         

Meer info: Groene Huisvesters, mboerbooms@zeelandnet.nl, 0651225442.

Excursies en sessies

Op thema’s delen deelnemende corporaties ervaringen en kennis met andere corporaties om de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad te bewerkstelligen en samen te versnellen. De opgehaalde knelpunten en bevindingen worden geagendeerd op de bestuurlijke tafel van Groene Huisvesters in het overleg met Aedes, de Woonbond, VNG en het ministerie van BZK. De agenda en het nieuws over de sessies zijn te vinden op www.groenehuisvesters.nl.

Wie / wat / waar

Soort bijeenkomst Netwerkbijeenkomst
Startdatum 10-06-2020 13:00 uur
Einddatum 10-06-2020 16:00 uur
Locatie  Caetshage 1, Stadsboerderij Caetshage, Culemborg
Kosten Gratis dankzij een bijdrage van RVO.nl, Aedes en Groene Huisvesters
Organisatie

Meer informatie / aanmelden

Aanmelden