Evenement

6 mei

Kennissessie ‘Het klimaatakkoord in prestatieafspraken’

Tijd:

Locatie: Kon. Julianaplein 10, Den Haag, Aedes

Groene Huisvesters nodigen je uit deel te nemen aan de sessie ‘Het klimaatakkoord in prestatieafspraken’. Hoe versterk je van de positie van je huurdersorganisatie in prestatieafspraken? Staat betaalbaarheid dankzij duurzaamheid voorop? Welke afspraken geven bewonersinitiatief ruimte en leiden tot eigenaarschap bij huurders?

Regionale samenwerking zoals in de Haaglanden speelt beter in op de Regionale Energiestrategie en wijktransitieplannen van de gemeente. Hoe geef je de regio een plek in prestatieafspraken. Het werken vanuit een lange termijnvisie op duurzaamheid zoals het Duurzaamheidspact in Eindhoven helpt. Data zoals de transparantie tool, werkelijke energie verbruiken, monitoren van de afspraken kunnen beter benutten worden. Afspraken over nieuwe uitdagingen zoals aardgasvrije wijkaanpak en klimaatadaptatie: hoe geef je die vorm.

Wat kun je verwachten?

Het uitwisselen van thema’s voor prestatieafspraken en de ervaring die door corporaties is opgedaan. Samen maken we afspraken wederkeriger, ambitieuzer en concreter. Neem je gemeente en huurdersorganisatie mee.

Meer informatie:

Aantal deelnemers: max. 60 deelnemers

Aanmelden kan tot 1 mei 2020.

Meer info: Groene Huisvesters, mboerbooms@zeelandnet.nl, 0651225442

Excursies en sessies

Op thema’s delen deelnemende corporaties ervaringen en kennis met andere corporaties om de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad te bewerkstelligen en samen te versnellen. De opgehaalde knelpunten en bevindingen worden geagendeerd op de bestuurlijke tafel van Groene Huisvesters in het overleg met Aedes, de Woonbond, VNG en het ministerie van BZK. De agenda en het nieuws over de sessies zijn te vinden op www.groenehuisvesters.nl

 

 

Wie / wat / waar

Soort bijeenkomst Netwerkbijeenkomst
Startdatum 06-05-2020 13:00 uur
Einddatum 06-05-2020 16:00 uur
Locatie Kon. Julianaplein 10, Den Haag, Aedes
Kosten Gratis dankzij een bijdrage van RVO.nl, Aedes en Groene Huisvesters
Organisatie

Meer informatie / aanmelden

Aanmelden