Evenement

2 april

UITGESTELD Benchlearning Eindhoven

Tijd:

Locatie: Nog te bepalen, Eindhoven

Vanwege de richtlijnen van het RIVM wordt deze bijeenkomst tot nader order uitgesteld. De deelnemers krijgen bericht en zodra een nieuwe datum gesteld kan worden, volgt meer informatie.

Maximaal tien corporaties bespreken de resultaten van de Aedes-benchmark onder leiding van een expert. Centraal hierbij staat het verhaal achter de cijfers. Zo kunnen corporaties leren van collega-corporaties. Dit levert handvatten op voor verbetering.

In Eindhoven staan op 2 april 2020 zes sessies op het programma. U kunt zich voor een ochtend- en middagsessie aanmelden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden en is voorbehouden aan leden van Aedes.

Benchlearning en de relatie met de spendanalyse (ochtend)

Met professioneel inkopen kunnen woningcorporaties hun prestaties verbeteren op verschillende prestatievelden van de benchmark. Maar hoe heeft u hier invloed op? Door bij de basis te beginnen en een spendanalyse te maken. Deze sessie start met de resultaten van de Aedes-benchmark.  Aan de orde komt: hoe krijgt u uw woningcorporatie in beweging vanuit de spendanalyse, Kraljic-matrix, DuPont-analyse én inkoopbenchmark? Hier zit een logische volgorde in: eerst inkoop op orde, dan contractmanagement en vervolgens leveranciersmanagement.

Rol van de controller binnen de woningcorporatie (ochtend)

Welke positie kan de controller innemen? En welke positie neemt de controller bij uw corporatie feitelijk in? Deze vragen staan centraal bij deze benchlearningsessie. Maar u krijgt ook antwoord op vragen als: welke data zijn er vanuit de Aedes-benchmark beschikbaar voor uw corporatie en welke informatie brengt u onder de aandacht van uw collega’s? Naar aanleiding van deze vragen volgt een gesprek met elkaar waarin u ook uw dilemma’s kunt benoemen en voorbeelden uit uw praktijk kunt delen. Kortom wat werkt er bij uw corporatie wel en wat vooral niet.

Betaalbaarheid in de praktijk: van toewijzingsbeleid naar huurmogelijkheden (ochtend)

Wat zijn de dilemma’s bij het toewijzingsbeleid van de corporatie? Welk huurbeleid heeft de corporatie en hoe zien we dit terug in de cijfers van uw corporatie? Hoe gaat de corporatie om met specifieke doelgroepen? Hoe betaalbaar zijn de woningen van uw corporatie voor de huurders? Dit zijn vragen die centraal staan bij deze sessie. Aedes helpt zowel corporaties als huurdersorganisaties met kennis en inspirerende voorbeelden. Het is dan ook wenselijk dat u samen met een vertegenwoordiger van de huurdersorganisatie komt.

Planmatig onderhoud: resultaatgericht samenwerken met ketenpartners (middag)

Een van de manieren om planmatig onderhoud in te richten is met behulp van Resultaatgericht Samenwerken (RGS). Bij RGS werkt een corporatie op een zakelijke manier samen met opdrachtnemers. Efficiënte bedrijfsprocessen en continu verbeteren staan centraal. Aan de hand van de resultaten van de benchmark komt tijdens de benchlearningsessie aan bod wat RGS u te bieden heeft. Hierbij worden praktijkervaringen van corporaties en professionals van de leercirkel RGS betrokken. 

Datakwaliteit (middag)

De corporatiesector is een data-intensieve sector. Gegevens moeten betrouwbaar zijn en de uitwisseling ervan efficiënt. Betere data zorgt voor beter beleid, minder verspilling en meer tevreden klanten. Het begrijpen en beheersen van datakwaliteit speelt een belangrijke rol in die verbeterslag. Dat is een verantwoordelijkheid voor medewerkers, managers, bestuurders en toezichthouders. De benchlearningsessie datakwaliteit gaat in op de oorzaken van dataproblemen en op mogelijke oplossingsrichtingen.Uitgangspunten bij deze sessie zijn het Aedes Stappenplan Datakwaliteit, dat begin 2020 wordt gepresenteerd, en de analyse die is uitgevoerd op problemen met vastgoeddata bij de benchmark-uitvraag.

In gesprek met huurder (middag)

Welk beeld hebben huurders van hun corporatie? Wat zijn hun verwachtingen? Door in gesprek te gaan, te luisteren krijgt u handvatten voor strategische keuzes en concrete verbeteringen. In gesprek gaan, hoe doe je dat? En echt luisteren, wat is dat en hoe verbeter je je luistervaardigheden? Wat kunnen we hierin leren van elkaar en mét elkaar. In deze benchlearningsessie gaat u hiermee aan de slag. 

Wie / wat / waar

Soort bijeenkomst Ledenbijeenkomst
Startdatum 02-04-2020 09:30 uur
Einddatum 02-04-2020 16:30 uur
Locatie Nog te bepalen, Eindhoven
Kosten Gratis voor Aedes-leden
Organisatie

Aedes

Meer informatie / aanmelden

Aanmelden