Evenement

1 april

UITGESTELD Introductiebijeenkomst Renovatieversneller regio Noord-Holland en Utrecht

Tijd:

Locatie: ,

Vanwege de ontwikkelingen van het COVID-19 virus hebben we besloten de regionale informatiebijeenkomsten van 18 maart, 25 maart en 1 april tot nader order uit te stellen. 

Als alternatief organiseren wij voor de reeds aangemelde personen en overige geïnteresseerden een webinar over het programma De Renovatieversneller. Daarin geven we een toelichting over het landelijk ondersteuningsprogramma en de subsidieregeling. Uiteraard is daar ook ruimte voor het stellen van vragen.

Wij informeren je zo snel mogelijk over de datum en tijdstip van het webinar en houden je actief op de hoogte van het verdere vervolg. Dat doen we middels onze nieuwsbrief. Ben je daar nog niet op geabonneerd? Dat kan door je mailadres achter te laten op https://derenovatieversneller.nl/nieuwsbrief/.

Mensen die zich al hadden aangemeld zijn automatisch geabonneerd op deze nieuwsbrief en hoeven dat niet nogmaals te doen.

Volg De Renovatieversneller vooral ook via social media:

https://www.linkedin.com/company/36982796/

https://twitter.com/DeRenovatiever2

 

OORSPRONKELIJKE TEKST

Nederland verduurzamen: daarover hebben we afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord. Om handen en voeten te geven aan die afspraken, hebben alle betrokken partijen verschillende programma’s geïnitieerd. Waaronder de ‘Renovatieversneller’: een zesjarig programma (voor de periode 2019-2025), gericht op opschaling en kostenreductie van verduurzaming van bestaand corporatiebezit. 

Daar komt natuurlijk het nodige bij kijken. En samenwerking is daarbij cruciaal. Het programma Renovatieversneller stimuleert en ondersteunt corporaties, bouw-, installatie- en onderhoudsbedrijven en toeleveranciers bij de gezamenlijke realisatie van regionale verduurzamingsinitiatieven. Hoe? Door bijvoorbeeld regionale initiatieven te faciliteren. Denk aan praktische begeleiding bij het opstellen van een gezamenlijke renovatievraag. Of aan kennisdeling en gezamenlijke inkoop van installaties of materialen.

Via regionale introductiebijeenkomsten informeren we over de opzet van het programma en alle mogelijkheden voor ondersteuning die daaronder vallen, bijvoorbeeld de nieuwe Renovatieversnellersubsidie. Ook kunnen we, als landelijke en regionale partijen ideeën, initiatieven en de eerste ervaringen uitwisselen.

De informatiebijeenkomsten zijn bedoeld voor directie en management van corporaties, bouw-, installatie- en onderhoudsbedrijven en toeleveranciers.

Wij nodigen u van harte uit voor een van de informatiebijeenkomsten en samen met ons de eerste meters te maken.

Wie / wat / waar

Soort bijeenkomst Evenement
Startdatum 01-04-2020 12:00 uur
Einddatum 01-04-2020 18:00 uur
Locatie ,
Kosten
Organisatie

Rijksoverheid (BZK), Aedes vereniging van woningcorporaties, Bouwend Nederland en Techniek Nederland, RVO.