Evenement

9 december

Aedes-kennissessie 9 december: Sturen op leefbare wijken. Hoe dan?

Zorgen voor gezonde en prettig leefbare wijken. Als corporatie heb je daarvoor een aantal middelen in handen. Tijdens deze kennissessie leert u hoe u de samenstelling van wijken kunt beïnvloeden. Welke wettelijke ruimte is er? Woningcorporaties uit Amsterdam vertellen over hun aanpak. Hoe zorgen zij voor geschikte woningen met de juiste zorg. Met wie werken zij samen? En hoe verloopt die samenwerking?

De kennissessie bestaat uit twee delen:

  • Allereerst bekijken we hoe je met bijvoorbeeld toewijzing de samenstelling van wijken kunt beïnvloeden. Welke ruimte biedt de huidige wetgeving hiervoor? Hier vertelt Bob Witjes, belangenbehartiger bij Aedes alles over.
  • Vervolgens vertellen Krista Bosman, Adviseur maatschappelijke huisvesting, de Alliantie en Cathelijn Groot van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) alles over de aanpak in Amsterdam. Hoe zorgen zij dat huurders de juiste begeleiding en zorg krijgen? Met welke partners werken zij hiervoor samen? En hoe verloopt die samenwerking? Zij vertellen alles over de successen maar ook over de knelpunten.

Uit het Rigo-onderzoek van november 2018 bleek dat de leefbaarheid en draagkracht in wijken met veel instroom van kwetsbaardere mensen onder druk staat. Terwijl het huisvesten van kwetsbare mensen onderdeel van de kerntaak is. Daarom hebben corporaties aandacht voor de leefbaarheid in hun wijken.

Voor wie interessant?

De kennissessie is interessant voor Aedes-leden die werken in het sociaal domein.

Wanneer?

Maandag 9 december van 10.00 uur tot 13.00 uur inclusief lunch.

Wie / wat / waar

Soort bijeenkomst Netwerkbijeenkomst
Startdatum 09-12-2019 10:00 uur
Einddatum 09-12-2019 13:00 uur
Locatie De Alliantie, Jan van der Heijdenstraat 36, Hilversum
Kosten
Organisatie

Meer informatie / aanmelden

Aanmelden