Evenement

28 november

Wijkentour warmtetransitie: Zandweerd in Deventer

Kennis en ontwikkelingen op het gebied van aardgasvrije wijken onder de aandacht brengen, daar gaat het om tijdens de wijkentour warmtetransitie. De eerste etappe is in Deventer op 28 november 2019.

In de vooroorlogse volksbuurt Zandweerd werken de gemeente Deventer, de in de stad werkzame corporaties en het waterschap Drents Overijsselse Delta samen om de wijk te verduurzamen en los te koppelen van het aardgasnetwerk.

Deventer aanpak

De aanpak in Deventer: renoveren en verduurzamen van de bestaande sociale huurwoningen, en aansluiting op een duurzaam warmtenet op basis van de restwarmte van het waterschap Drents Overijsselse Delta. Tegelijkertijd worden in het project de kansen gepakt om te investeren in het verbeteren van de sociale structuur in de wijk, het verbeteren van de fysieke uitstraling van bebouwing en woonomgeving en het verlagen van de hittestress.

Programma

Het programma start bij de Rioolwaterzuivering (RWZI), waar de wijkaanpak en de organisatie van het proces met de betrokken partijen wordt toegelicht. Hierna volgt een bezoek aan een in de wijk gerealiseerd verduurzamingsproject. U maakt hier kennis met het beoogde resultaat van de wijkaanpak (het aardgasvrij maken van de woningvoorraad) en ziet de kwaliteit van de gerealiseerde verduurzamingsingrepen met eigen ogen.

Aansluitend gaat u in gesprek over de vraag: zou dit projectvoorbeeld toegepast kunnen worden in de eigen praktijk? En wat betekent de manier van samenwerken en de toegepaste verduurzamingsconcepten voor de eigen opgave? U reflecteert gezamenlijk op de belemmeringen en kansen die u in uw eigen situatie ziet. Op deze manier biedt de wijkentour een versnelde introductie aan op het gebied van werkwijzen, processen en materialen… en hun toepassing.

Voor wie?

De wijkentour is bedoeld voor professionals uit de corporatie- en bouwsector. Met name directeur-bestuurders, leden van raden van toezicht/commissarissen, directeuren vastgoedontwikkeling, projectleiders en portefeuillemanagers vastgoed van woningcorporaties zijn uitgenodigd om deel te nemen.

Lees meer en meld u aan op de website van Platform31.

Overige geplande etappes

Tussen het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020 staan vijf ‘etappes’ gepland. Elke etappe is een bezoek aan een wijk die in proces en toepassing van innovatieve verduurzamingsconcepten concrete stappen aan het zetten is. De bezoeken vinden plaats op donderdagmiddagen, van 13.00-17.00 uur. Vanaf 12.30 uur wordt u een eenvoudige lunch aangeboden en wordt afgesloten met een borrel. 

De volgende etappes zijn al bekend:

  • Palenstein in Zoetermeer: januari 2020
  • 't Ven in Eindhoven: februari 2020

Wie / wat / waar

Soort bijeenkomst Evenement
Startdatum 28-11-2019 13:00 uur
Einddatum 28-11-2019 17:00 uur
Locatie Rioolwaterzuivering (RWZI) van WDO Delta, Roland Holstlaan 2, Deventer
Kosten Deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend (no-show fee 150 euro)
Organisatie

Aedes en Platform31 in samenwerking met andere partners van de Vernieuwingsagenda (Bouwend Nederland, Techniek NL, Stroomversnelling en NVB Bouw)

Meer informatie / aanmelden

Aanmelden