Evenement

1 oktober

Kennissessie brandveiligheid voor corporaties: zijn uw huurders veilig bij brand?

Tijd:

Locatie: Hotel Lumen, Zwolle

Op dinsdag 1 en donderdag 10 oktober 2019 organiseert Aedes samen met Hemmink en Inprevo in Zwolle en Eindhoven twee kennissessies over brandveiligheid. Bezoek één van deze kennissessies en leer van de ervaringen van andere corporaties.

U hoort hoe anderen stappen hebben gezet voor een brandveilige portefeuille, maar ook welke obstakels zij tegenkwamen en hoe zij daarmee omgingen. Ook gaat u daarover in gesprek met deskundigen en met elkaar. Informatie die u helpt om brandveiligheid ook binnen uw corporatie de juiste plek te geven en een organisatorische beweging in gang te zetten naar nog betere veiligheid.

Inhoud:

  • Het thema brandveiligheid op de agenda van jouw corporatie;
  • Voorbereidingen voor brandveiligheidsbeleid;
  • Gebruik en toepassing van de Aedes-app Brandveiligheid; 
  • Hoe start je de uitrol van brandveiligheid.

Doelgroep

Deze bijeenkomsten zijn uitsluitend voor leden van Aedes en bedoeld voor corporatiemedewerkers die zich op strategisch of uitvoerend niveau bezighouden met brandveiligheid. De bijeenkomst is kosteloos, maar graag een bericht bij verhindering.

LET OP: Na registratie ontvangt u een automatische mail. Geen mail? Neem contact op via aanmeldingen@aedes.nl.

Data, tijdstip en locatie

  • Dinsdag 1 oktober, 13.00-17.00 uur (exclusief lunch), Hotel Lumen te Zwolle (aanmelden tot 23 september)
  • Donderdag 10 oktober, 13.00-17.00 uur (exclusief lunch), Van der valk hotel te Eindhoven (aanmelden tot 2 oktober)

Programma

12.30-13.00 uur - Ontvangst
13.00-13.15 uur - Opening door Inprevo
13.15-13.30 uur - Opening doorAedes
13.30-14.30 uur - Pieter Kievoet
14.30-15.00 uur - Pauze
15.00-15.45 uur - Ronde 1, parallelsessies (zie de omschrijvingen hierna)
15.45-16.30 uur - Ronde 2, parallelsessies
16.30-16.45 uur - Pauze
16.45-17.15 uur - Paneldiscussie
17.15-17.30 uur - Afsluiting door Hemmink
17.30 uur - Borrel

Sessie 1: Brandveiligheidsbeheer doe je samen!

Hoe je als team een veiligheidsbeleid opstelt en implementeert. Woningcorporatie Mooiland is eind 2016 gestart met het opstellen van een veiligheidsbeleid. Het was een vliegende start, waarbij veel collega’s en partners zijn betrokken. Mooiland is een woningcorporatie met zo’n 25.000 woningen verspreid door het land.

Om veiligheidsrisico’s te beheren is Mooiland gestart om realistische doelen te formuleren. Daarna zijn deze doelen getoetst bij het team en is gezamenlijk bepaald hoe de doelen gaan halen. Voor het inzichtelijk maken en beheren van risico’s zijn partners, collega’s en huurders nodig. Veiligheidsrisico’s zijn nooit 100% te reduceren, maar wel zo goed mogelijk onder controle houden door bewustwording en draagvlak. Als mensen zichzelf verantwoordelijk voelen dan is de kans groter dat een beleid gaat werken.

Mooiland heeft met een team het veiligheidsbeleid opgesteld en vervolgens stapsgewijs geïmplementeerd. Dit kost in het begin meer tijd, maar levert uiteindelijk veel op. Inmiddels is Mooiland 3 jaar verder en zijn de meeste risico’s in beeld. Nu staan ze voor de volgende uitdaging: het op orde brengen, houden en verder optimaliseren. Want beheren van veiligheidsrisico’s is nooit klaar

Harma Zijgers neemt u mee in de stappen die Mooiland heeft gezet voor het creëren van draagvlak en gezamenlijk implementeren van het veiligheidsbeleid.

Sessie 2: Slimme data verbeteren de brandveiligheid

Welke rol speelt de Keten van Brandveiligheid hierbij? Wonen Zuid zet vol in op de brandveiligheid van haar huurders. Veiligheid moet niet alleen nu, maar ook in de toekomst gegarandeerd zijn volgens de Keten van Brandveiligheid. Wonen Zuid werkt daarom samen met Hemmink in de vorm van co-creatie aan nieuwe ontwikkelingen. Slim gebruik van data zorgt hierbij niet alleen voor meer veiligheid voor huurders, maar ook voor efficiency en kostenbesparing.

Sessie 3: Van doordacht beleid tot aan praktische oplossingen voor brandveiligheid

Brandveiligheid begint met een duidelijke ambitie. Dit betreft een overkoepelende ambitie voor de vastgoedportefeuille, aan de hand van een integraal beleidsplan. Het beleidsplan vormt de kapstok waarin het ambitieniveau en uitgangspunten worden vastgelegd en wordt ingegaan op de geldende wet- en regelgeving, zorgplicht en de aanwezige risico’s. Van belang hierbij is dat woningcorporaties de risico’s met bijbehorende maatregelen en voorzieningen formuleren en inventariseren.

Deze exercitie is nodig om na te gaan of de maatregelen ter bestrijding van het in eerste instantie vastgestelde risico voldoende effectief zijn. Resulteert dit in een onaanvaardbaar restrisico, dan is het aan de woningcorporatie om aanvullende maatregelen te treffen. Tegen de achtergrond van de snelle vergrijzing van de samenleving en de toenemende zorgdruk, vraagt brandveiligheid om acute aandacht van woningcorporaties.

Arjan van de Berg en Fabian Willemze nemen u mee in bovenstaand verhaal en gaan graag met u in gesprek over de meest prangende vraagstukken en brandveiligheidsrisico’s binnen uw organisatie. Het doel van de kennissessie is om zoveel mogelijk kennis en toepasbare handvatten uit te wisselen.

Wie / wat / waar

Soort bijeenkomst Netwerkbijeenkomst
Startdatum 01-10-2019 13:00 uur
Einddatum 01-10-2019 17:30 uur
Plaats Zwolle
Locatie Hotel Lumen
Kosten Gratis voor Aedes-leden
Organisatie

Aedes samen met Hemmink en Inprevo

Meer informatie / aanmelden

Aanmelden