Evenement

19 september

Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

Tijd:

Locatie: , Regio Amersfoort

De Eerste Kamer heeft op 14 mei 2019 de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen aangenomen. Deze wet beoogt de kwaliteit van een gebouw en het bouwproces te verbeteren. Onder meer door een grootschalige wijziging van vergunningverlening, de introductie van een privaat toezichtstelsel en de verruiming van de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.

De intrede van de wet staat gepland op 1 januari 2021 en zal allereerst gelden voor relatief éénvoudige bouwwerken zoals ééngezinswoningen. Complexe bouwprojecten worden pas later aan de wet onderworpen. Wat betekent dit nieuwe stelsel nu voor de dagelijkse praktijk bij corporaties?

Betekenis
Met de Wet Kwaliteitsborging ontstaat een nieuw stelsel in de bouw. Partijen hebben meer verantwoordelijkheden en de gemeente doet een stap terug. Wat betekent dit nieuwe stelsel nu voor de dagelijkse praktijk bij corporaties?

Na deze training bent u goed op de hoogte van het nieuwe stelsel, de nieuwe rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen, de corporatie als opdrachtgever, de aannemer, de gemeente en de kwaliteitsborger. U bent na de training up to date rondom de wet en de wijzigingen voor u als opdrachtgever.

Programma

  • inleiding / algemene uitgangspunten Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen
  • stelsel Kwaliteitsborging voor het Bouwen
  • betrokken partijen: gemeente, autoriteit, instrumentaanbieder en kwaliteitsborgers
  • rol bevoegd gezag
  • juridisch kader aansprakelijkheid in de bouw
  • wijzigingen BW (bv. aansprakelijkheid na oplevering)
  • gevolgen nieuwe regelgeving voor corporaties.

Doelgroep
Deze training is voor bestuurders, directeuren onderhoud / vastgoed, projectleiders en andere medewerkers die binnen de corporatie betrokken zijn bij renovaties, (groot)onderhoudsprojecten en nieuwbouw.

PE-punten
Deelnemende bestuurders en toezichthouders ontvangen bij deelname 3,5 PE punten.

Datum en locatie
19 september, regio Amersfoort

Wie / wat / waar

Soort bijeenkomst Leergang
Startdatum 19-09-2019 13:00 uur
Einddatum 19-09-2019 16:30 uur
Plaats Regio Amersfoort
Locatie
Kosten 395 euro, Aedes-leden ontvangen 10 procent korting
Organisatie

Kjenning en VBTM vanuit de Aedes bouwrechtacademie

Meer informatie / aanmelden

Aanmelden