Evenement

3 september

Aedes-consultatiebijeenkomst Samen werken aan een krachtig profiel voor de corporatiesector

Wat willen we betekenen voor bewoners en woningzoekenden? Welke meerwaarde zien wij voor woningcorporaties? Hoe werken we op basis daarvan aan beeldvorming? Graag horen we hoe u daarover denkt tijdens één van de bijeenkomsten over beeldvorming. Dit traject zetten we in het licht van onze strategische agenda voor 2020 - 2023. Voor deze bijeenkomsten, georganiseerd van juli tot en met september, nodigen we directeur-bestuurders uit om met ons mee te denken.

Aedes Agenda

Dit jaar herijken we onze prioriteiten. We verkennen waar we de komende jaren accenten willen leggen. Onder andere met de deelnemers van de strategische klankbordgroepen en de Adviesraad Vernieuwingsagenda. In een reeks van bijeenkomsten krijgt u de kans uw input te geven. En op het congres in november stellen we samen de nieuwe strategische agenda 2020 - 2023 vast.  

Positionering en beeldvorming

Aan de nieuwe agenda verbinden we een traject om te werken aan beeldvorming. Het is belangrijk daarvoor een herkenbaar profiel te hebben. Hoe bieden wij mensen een huis en een thuis? Hoe werken we aan daarmee verbonden maatschappelijke opgaven? Het is de basis om te werken aan verbetering van beeldvorming bij publiek, pers en politiek. Zowel lokaal als landelijk. Simpeler gezegd: mensen leren ons beter kennen en zo werken we aan hun vertrouwen.

Denk mee!

De positionering begint bij u: samen bepalen we ons gezicht. Daarom nodigen wij u uit om deel te nemen aan één van de bijeenkomsten hierover. In een serie interactieve workshops vragen we input voor een krachtig profiel voor de corporatiesector. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor corporatiebestuurders. Voor ondersteuning van het beeldvormingstraject is Van Luyken communicatieadviseurs ingeschakeld. Zij faciliteren de bijeenkomsten.

Data en locaties

maandag 26 augustus 09.30 - 12.30 uur Woonbedrijf in Eindhoven
dinsdag 3 september 09.30 - 12.30 uur Ymere in Amsterdam
donderdag 5 september 14.00 - 17.00 uur Woongoed in Zeist
maandag 9 september 14.00 - 17.00 uur deltaWonen in Zwolle
maandag 16 september 14.00 - 17.00 uur Nijestee in Groningen
donderdag 19 september 09.30 - 12.30 uur Volkshuisvesting in Arnhem


Programma

Ochtendbijeenkomst
09.00 - 09.30 uur: Inloop
09.30 - 12.30 uur: Presentatie en interactieve workshop
12.30 - 13.00 uur: Lunch

Middagbijeenkomst
13.30 - 14.00 uur: Inloop
14.00 - 17.00 uur: Presentatie en interactieve workshop

Vervolg ledencongres

Op basis van de uitkomsten van de bijeenkomsten formuleren we een voorstel voor onze positionering. Op 21 november 2019 komt alles samen tijdens het ledencongres. Dan bespreken we de strategische agenda in combinatie met een aanpak voor het verbeteren van de beeldvorming. Vervolgens nemen we daarover een besluit.

 

Wie / wat / waar

Soort bijeenkomst Ledenbijeenkomst
Startdatum 03-09-2019 09:30 uur
Einddatum 03-09-2019 12:30 uur
Plaats Amsterdam
Locatie Ymere (locatie Pakhuys Afrika, Jollemanhof 21, 1019 GW)
Kosten Gratis
Organisatie

Aedes vereniging van woningcorporaties i.s.m. Van Luyken communicatieadviseurs

Meer informatie / aanmelden

E-mailadres c.haveman@aedes.nl
Aanmelden