Evenement

23 mei

Werkatelier Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten 2018 2019

Tijd:

Locatie: Nader te bepalen, volgt

Benoemen randvoorwaarden en geleerde lessen uit het experiment is het thema van het vierde Werkatelier van de Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten 2018 2019. Het team werkt aan de verfijning van het concept en benoemt met elkaar welke financiële, organisatorische en juridische randvoorwaarden nodig zijn om het (al dan niet aangepaste/verfijnde) idee als proefproject in de praktijk uit te breiden en hoe opschaling mogelijk is. Een van de gebruikte middelen is het Business Canvas Model

Wie / wat / waar

Soort bijeenkomst Evenement
Startdatum 23-05-2019 12:00 uur
Einddatum 23-05-2019 17:00 uur
Plaats volgt
Locatie Nader te bepalen
Kosten
Organisatie

Meer informatie / aanmelden

Aanmelden