Evenement

16 mei

Aedes-verenigingscongres

Op donderdag 16 mei organiseert Aedes haar verenigingscongres. Op het komende congres creëren we nog meer ruimte om onderling in gesprek te gaan.

Aan bod komt de voortgang van het Klimaatakkoord en de doorrekening die het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) op 13 maart 2019 publiceerde. Wat betekent dit voor de plannen voor de verduurzaming van onze woningen en wat is nodig om de plannen te realiseren? Eind april verwachten we een reactie van het kabinet daarop.

Daarnaast bespreken we de stand van zaken op het Sociaal Huurakkoord en de evaluatie Woningwet, en wat dit concreet betekent. 

Ook staan we stil bij de vernieuwingen in de sector: welke onderwerpen uit de Vernieuwingsagenda geven we daarbij extra prioriteit en urgentie. En wat hebben we nodig om regionale vernieuwing en samenwerking te realiseren?

Wie / wat / waar

Soort bijeenkomst Congres
Startdatum 16-05-2019 09:30 uur
Einddatum 16-05-2019 12:45 uur
Plaats Nieuwegein
Locatie Green village, Blokhoeve 7, Nieuwegein
Kosten
Organisatie

Aedes vereniging van woningcorporaties

Meer informatie / aanmelden

Aanmelden