Evenement

15 november

Ter visie-sessie Beeldkwaliteit

Tijd:

Locatie: kantoor Aedes, Den Haag

Sinds 2007 brengt CROW de kwaliteitscatalogus openbare ruimte uit. Veel gemeenten, aannemers, adviesbureaus en inspectiebureaus maken gebruik van de beeldsystematiek en de kwaliteitscatalogus. In de periode 2015-2018 zijn ook woningcorporaties gestart met beeldkwaliteit of hebben een kennissessie gevolgd. Beeldkwaliteit is een praktisch instrument om op uniforme wijze de kwaliteit van het corporatiebezit te meten, monitoren, beheren en verbeteren.

Waarom werken aan beeldkwaliteit?
Door de integratie van beeldkwaliteit in de gehele organisatie, ontstaat er een duidelijk kader voor de woningcorporatie, de beheerder, de bewoner en de aannemer om te communiceren over de huidige en gewenste kwaliteit van een gebouw. Met een eenduidig beeld van de kwaliteit van een gebouw, sturen corporaties makkelijker op de kwaliteit en kunnen middelen doelmatiger worden besteden. Tien corporaties zijn al met beeldkwaliteit aan de slag. Afgelopen periode werkte de werkgroep, Aedes, Cyber, Apptimize en CROW de methodiek uit. 

Doel ter visie-sessie
De nieuwe kwaliteitscatalogus voor woningcorporaties ligt in december 2018 ter visie. Graag willen we hierover actief in gesprek met corporatiemedewerkers. Het doel van deze ter visie-sessie is de methodiek delen en kennis ophalen. Zo kan er getoetst worden of hetgeen de werkgroep bedacht heeft, overeenkomt met de dagelijkse praktijk en wat we in de toekomst nog kunnen verbeteren. Kortom: hèt moment om met collega’s en de werkgroep in discussie te gaan over beeldkwaliteit.

Voor wie?
Corporatiemedewerkers die zich (in de toekomst) bezighouden met beeldkwaliteit.

Wie / wat / waar

Soort bijeenkomst Ledenbijeenkomst
Startdatum 15-11-2018 10:00 uur
Einddatum 15-11-2018 13:30 uur
Plaats Den Haag
Locatie kantoor Aedes
Kosten Geen
Organisatie

Aedes vereniging van woningcorporaties

Meer informatie / aanmelden

Aanmelden