Evenement

1 februari

Duurzaam Gebouwd Congres #VanGasLos

Tijd:

Locatie: Het Cultuurgebouw, Hoofddorp

Nederland telt bijna 400 gemeenten, die de komende tijd hard aan de slag moeten. Niet alleen om maatschappelijke opgaven als vergrijzing en krimp het hoofd te bieden, maar ook om een stevig duurzaamheidsbeleid op te stellen. Stevige vermindering van CO2-uitstoot en forse beperking van energieverbruik zijn noodzakelijk om Europese afspraken omtrent het beperken van klimaatverandering te behalen.

Om stappen te zetten in het terugdringen van uitstoot van broeikasgassen zijn diverse oplossingen te bedenken. Een grotere inzet van duurzame energie en beperking van verbruik van fossiele brandstoffen ligt voor de hand. Met meer dan 7 miljoen aansluitingen op het gasnet vormt aardgas verreweg de populairste verwarmingsmethode. Het omvormen van verbruik van deze fossiele brandstof naar een duurzamere variant vormt voor veel gemeenten dan ook een punt van aandacht en nieuwsgierigheid.

Aardgasloos bouwen
Diverse gemeenten maken plannen om bestaande woningen van het gas te halen en de overheid zet stappen op dit vlak. Zo wil ze de wettelijke verplichting om nieuwbouwwoningen aan te laten sluiten op het gasnet laten vervallen vanaf 2018. Laatstgenoemde regelgeving vormde een belemmering voor veel gemeenten om aardgasloos te bouwen. Daarnaast stuiten gemeenten op hogere investeringskosten voor all-electric nieuwbouw.

All-electric of in de volksmond ‘#VanGasLos’ wordt gezien als een belangrijke voorwaarde en stimulans om een duurzamere energievoorziening te realiseren. Hierbij vormen betrouwbaarheid van het elektriciteitsnetwerk en de onrendabele top voor projectontwikkelaars nog uitdagingen. Naast de predikers voor een volledig elektrische woningvoorraad zijn er partijen die opteren voor een duurzame energietransitie met andere middelen, zoals micro-wkk en circulair gas.

Gemeentelijke ambities
Het onderwerp #VanGasLos staat op 1 februari 2018 centraal tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres 2017 in gemeente Haarlemmermeer. Het congres strijkt neer in deze gemeente om gezamenlijk ambities en uitdagingen in te vullen omtrent aardgasloos bouwen. 'Haarlemmermeer heeft een duidelijke visie omtrent #VanGasLos en weet dat zij de omslag nu moet maken', vertelt directeur Wietse Walinga van Duurzaam Gebouwd. 'Op 1 februari komen experts uit de bouw- en vastgoedsector bijeen om invulling te geven aan dit belangrijke en relevante thema.' Ook Aedes-voorzitter Marnix Norder is aanwezig en spreekt tijdens het plenaire gedeelte.
 

Wie / wat / waar

Soort bijeenkomst Congres
Startdatum 01-02-2018 09:30 uur
Einddatum 01-02-2018 18:00 uur
Plaats Hoofddorp
Locatie Het Cultuurgebouw
Kosten 145 euro, excl. BTW
Organisatie

Duurzaam Gebouwd

Meer informatie / aanmelden

Website http://www.duurzaamgebouwdcongres.nl/
E-mailadres andernach@duurzaamgebouwd.nl
Telefoon Jody Andernach, 06 158 528 05