Evenement

30 januari

Aedes-collegetour Ongedeelde stad, gemengde wijken

Tijd:

Locatie: De Alliantie, Amersfoort

Op dinsdag 30 januari 2018 organiseert Aedes een college en debat met als thema ‘ongedeelde stad, gemengde wijken'. 
Maarten van Ham, hoogleraar Stedelijke Vernieuwing en Wonen aan de TU Delft spreekt over wijkeffecten, leefbaarheid en geeft antwoorden op de vraag of gemengde wijken daadwerkelijk beter zijn en zo ja, voor wie. Na het college van Van Ham, reageert Rein Swart, directeur-bestuurder van Accolade, op de theorie door het delen van ervaringen met het leefbaar houden van wijken en de samenwerking daarbij met andere partijen. Daarna gaan we met de zaal in gesprek over de koppeling van praktijkervaringen en de theorie hierover. 

Doelgroep
Alle medewerkers binnen de corporatie die zich bezighouden met leefbaarheid. 

Vernieuwingsagenda
De Aedes-collegetour wordt georganiseerd in het kader van de Vernieuwingsagenda.

Wie / wat / waar

Soort bijeenkomst Ledenbijeenkomst
Startdatum 30-01-2018 14:00 uur
Einddatum 30-01-2018 16:00 uur
Plaats Amersfoort
Locatie De Alliantie
Kosten
Organisatie

Aedes, vereniging van woningcorporaties

Meer informatie / aanmelden

Aanmelden