Evenement

26 januari

Training CO2-coach voor vliegende brigade

Tijd:

Locatie: Stichting Woonbedrijf. Hhvl., Eindhoven

Sommige corporaties hebben al veel kennis en ervaring in huis en kunnen deze delen met collega-corporaties. Daarom introduceert Aedes de ‘Vliegende Brigade’. De Vliegende Brigade bestaat uit corporatie-experts (‘CO2-coaches’) die andere corporaties naar behoefte ondersteunen. Aedes zoekt daarvoor corporatiemedewerkers die als CO2-coach andere corporaties willen helpen in 2050 CO2-neutraal te zijn.

Wat is een CO2-coach en wat wordt verwacht van een CO2-coach?

De CO2-coaches gaan als vrijwilligers aan de slag bij maximaal twee à drie collega-corporaties in hun eigen regio. Dit vraagt per te ondersteunen corporatie enige voorbereidingstijd, één of twee gesprekken en nazorg via de telefoon of per e-mail. Het is uiteindelijk aan de collega-corporatie en de CO2-coach om de samenwerking onderling vorm te geven.

Vragen die een collega-corporatie kan voorleggen aan een CO2-coach zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe vertalen we de resultaten van de Routekaart CO2-neutraal 2050 in concrete plannen?
  • Met welke partijen in onze regio kunnen wij samenwerken en hoe?
  • Hoe kunnen we duurzame investeringen het beste plannen? Welke investeringen doen we bijvoorbeeld nu, welke later?

Om je goed voor te bereiden op je rol als CO2-coach krijg je een gratis training van Aedes. Je meldt je dus aan als CO2-coach voor de Vliegende Brigade. Deze training is daar een onderdeel van.

Het programma:

1. Welkom & introductie
Door Ronald Franken (Aedes) met Jeffrey Mennen en Charlie Kock (energieambassadeurs Huren met Energie).
2. Waarom CO2-neutraal in 2050
Je kunt de argumenten overbrengen waarom een corporatie mee moet werken aan de CO2-doelstelling voor 2050.
3. Routekaart als instrument
Je bent in staat te adviseren over een aanpak voor het gebruik van de Routekaart en vragen daarover te beantwoorden.
4. Adviesgesprek
Je kiest als sparring partner bewust een passende houding en weet wat je moet doen om je voor te bereiden op een adviesgesprek.
5. Samenwerken in- en extern
Je kunt uitleggen waarom samenwerken binnen en buiten de organisatie nodig is, aangeven met welke partijen en wat hun drijfveren zijn, adviseren over een aanpak met voorbeelden en tips en de situatie bij je ‘klant’ snel inschatten.
6. Verankeren in de uitvoering
Je kunt adviseren hoe de Routekaart-uitkomsten te borgen in de vastgoedsturing, prestatie-afspraken en de MJOB en daarnaast uitleggen hoe het plannen van lange- en kortetermijndoelstelllingen naast elkaar werkt voor een flexibele strategie.
7. Certificaatuitreiking en afsluiting
Je neemt je certificaat in ontvangst. Aansluitend proosten we met een drankje en hapje op jou, als deel van de de eerste lichting CO2-coaches!

Aedes neemt vervolgens contact met je op en doet een voorstel voor de trainingsdag. Deze zijn (vooralsnog) als volgt gepland:

  • 21 december in Den Haag bij Aedes.
  • 15 januari in Zwolle bij Woningstichting SWZ.
  • 26 januari in Eindhoven bij Stichting Woonbedrijf SWS. Hhvl.

 

Wie / wat / waar

Soort bijeenkomst Leergang
Startdatum 26-01-2018 09:00 uur
Einddatum 26-01-2018 16:45 uur
Plaats Eindhoven
Locatie Stichting Woonbedrijf. Hhvl.
Kosten Gratis voor Aedes-leden
Organisatie

Meer informatie / aanmelden

Aanmelden