Evenement

25 januari

Training Van bedrijfswaarde naar beleidswaarde met ledenkorting

De invoering van de marktwaarde in verhuurde staat als waarderingsgrondslag is voor woningcorporaties een toevoeging aan de waarderingsmethoden. Nu ook Autoriteit woningcorporaties (Aw) en WSW in hun gezamenlijk beoordelingskader uitgaan van de beleidswaarde komt er een einde aan het begrip bedrijfswaarde. Daarover gaat de training Van bedrijfswaarde naar beleidswaarde met ledenkorting.

Beleidswaarde
Beleidswaarde is de overbrugging van de fictie van de markt en de ‘echte’ verwachting op basis van het beleid. De beleidswaarde houdt namelijk rekening met beleidseffecten, waarmee het vermogen van de corporatie een realistischer beeld laat zien. Volkshuisvestelijke keuzes zijn duidelijk zichtbaar in de beleidswaarde waardoor een gezonde financiële sturing mogelijk is met bewuste beleidskeuzes rondom bijvoorbeeld beschikbaarheid en betaalbaarheid van de woningen.

Berekening
Hoe komt u nu tot de beleidswaarde? De bedrijfswaarde is bekend en corporaties hebben marktwaarde bepaald, maar gebruiken dit begrip verder nauwelijks. Hoe bepaalt u de verschillende waardeafslagen vanuit de marktwaarde om te komen tot de beleidswaarde?

Tijdens deze training doorloopt u het proces van marktwaarde tot beleidswaarde, met daarbij de volkshuisvestelijke keuzes die u daarin moet maken. Ook staan we stil bij de impact op uw bedrijfsvoering en bij de wijzigingen in het beoordelingskader van Aw en WSW.

Trainingsprogramma

  • Dag bedrijfswaarde, hallo beleidswaarde
  • Begrippen Marktwaarde, marktwaarde in verhuurde staat en beleidswaarde
  • Bepalen van beleidsbeklemming vanuit marktwaarde
  • Kwantificeren van beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en beheerskosten
  • Beleidswaarde richting bedrijfsvoering
  • Beleidswaarde richting investeringen
  • Beleidswaarde en het beoordelingskader van Aw en WSW
  • Discussie en interactie

Voor wie? 
De training Van marktwaarde naar beleidswaarde is bedoeld voor managers Financiën, financieel medewerkers, managers, directeur-bestuurders en toezichthouders. Deze training kan ook in company voor uw organisatie worden verzorgd.

Data
De training is gepland op 25 januari, op 20 februari en op 29 maart 2018

Voor meer informatie en aanmelding kunnen Aedes-leden terecht bij Finance Ideas Academy via 0320 – 23 74 85 of info@fi-academy.nl

Wie / wat / waar

Soort bijeenkomst Evenement
Startdatum 25-01-2018 13:00 uur
Einddatum 25-01-2018 17:00 uur
Plaats Nieuwegein
Locatie Fletcher Hotel, Buizerdlaan 10, 3435 SB
Kosten 485 euro vrij van BTW en exclusief de kosten voor verzorging en verblijf. Aedes-leden krijgen 5 procent korting.
Organisatie

Finance Ideas Academy

Meer informatie / aanmelden

E-mailadres info@fi-academy.nl
Telefoon 0320 – 23 74 85
Aanmelden