Monitor Huisvesting Aandachtsgroepen online

Experts
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger
Pieter Schipper
Belangenbehartiger

De nieuwe Monitor Huisvesting Aandachtsgroepen geeft informatie over de omvang van de te huisvesten aandachtsgroepen, de beschikbaarheid van passende woningen en de eventuele bouwopgaven. Deze informatie helpt corporaties, gemeenten en zorgorganisaties bij het maken van regionale afspraken over de huisvesting en bijbehorende zorg, ondersteuning en begeleiding van kwetsbare groepen.

Op dit moment is er informatie beschikbaar over ouderen, studenten, ex-gedetineerden, vergunninghouders en woonwagenbewoners. Later dit jaar wordt het uitgebreid met andere groepen.

Toepassing Monitor Huisvesting Aandachtsgroepen

De meeste informatie is uit 2022 of eerder, kan op gemeentelijke, provinciaal en landelijk niveau worden bekeken, en is vooral nuttig bij het opstellen van een woonzorgvisie en het volkshuisvestingprogramma. In de database kun je onder meer informatie opzoeken over:

  • Trendontwikkelingen per aandachtsgroep (in aantallen per jaar).
  • De verhouding huishoudens, personen en woonruimten waarin de aandachtsgroepen zijn gehuisvest.
  • De samenstelling van een huishouden.
  • Het type eigendom (corporatie, private huur of koop).
  • Het percentage gehuisveste aandachtsgroepen per huurklasse.
  • Het percentage vrijkomend corporatieaanbod.

De monitor is beschikbaar op de websites www.waarstaatjegemeente.nl en vanaf 14 juni ook op www.datawonen.nl.

Kijk ook eens bij

Webinar op 27 juni

Op 27 juni 2024 van 11.00 tot 12.00 uur geeft de VNG in een webinar uitleg over de werking van de monitor en welke informatie beschikbaar is. De projectleider huisvesting aandachtsgroepen van de gemeente Utrecht licht de meerwaarde van de monitor toe. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen.

Doorontwikkeling monitor

2 keer per jaar komt een nieuwe versie van de monitor uit. In het laatste kwartaal 2024 wordt een aantal aandachtsgroepen toegevoegd: EU-arbeidsmigranten en uitstroom beschermd wonen, intramurale GGZ, intramurale jeugdzorg, maatschappelijk opvang en vrouwenopvang.

Op termijn wordt de monitor mogelijk ook uitgebreid met gegevens uit de Landelijke Monitor Voortgang Woningbouw. En krijgt de monitor de toevoeging ‘woondealregio’ (naast de niveaus ‘landelijk’, ‘provincie’ en ‘gemeente’).