Aedes: Noodzaak aanpakken wooncrisis onderkend in hoofdlijnenakkoord

Wat speelt er?

Een naoorloogse flat waaraan een extra woonlaag is toegevoegd

Hoe kunnen we de woningbouw snel, duurzaam en betaalbaar opschalen? Door een verdieping toe te voegen aan bestaande gebouwen. Om dit optoppen op grote schaal te realiseren, hebben gemeenten...

Maarten Georgius
Nieuwbouw
Nieuws

Nieuws · 30 mei 2024

Personeelswisselingen op directie- en managementniveau binnen de vereniging. Heb je informatie of suggesties...

Nieuws

Nieuws · 30 mei 2024

Op deze pagina vind je recent uitgebrachte persberichten van woningcorporaties. De persberichten zijn 4 weken...

Nieuws

Nieuws · 29 mei 2024

Overheden, woningcorporaties en marktpartijen werken samen om grotere aantallen nieuwe woningen te bouwen door op te...

50-plussers willen in de toekomst het liefst zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Maar als de noodzaak...

Man op ladder die spouwmuur isoleert

Hoe zit het met… woningen met E-, F- en G-labels?

In 2050 moeten alle woningen in Nederland zijn losgekoppeld van het aardgas. Dat kan alleen als woningen goed zijn geïsoleerd. Met het afschaffen van de verhuurderheffing is er geld beschikbaar om woningen met een slecht energielabel (EFG-label) versneld te isoleren. Dat is hard nodig, want bij deze woningen valt de meeste winst te behalen. 

Waaraan kun je deelnemen?

3 jun
Online evenement
Opdrachtgeverschap en inkoop
4 jun
locatie volgt
Verduurzaming
4 jun
Kantoor Aedes, Den Haag
De Bouwstroom
Nieuwbouw

De branchevereniging van woningcorporaties

Aedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. Woningcorporaties beheren 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. Samen ongeveer een derde van de Nederlandse woningvoorraad. De kernopgave van corporaties is het zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die om wat voor reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben.

Wat staat er in Aedes-Magazine?