Aedes: Noodzaak aanpakken wooncrisis onderkend in hoofdlijnenakkoord

Wat speelt er?

De omgeving van het centraal station Rotterdam

De nieuwe Monitor Huisvesting Aandachtsgroepen geeft informatie over de omvang van de te huisvesten aandachtsgroepen, de beschikbaarheid van passende woningen en de eventuele bouwopgaven...

Pieter van Hulten
Pieter Schipper
Aandachtsgroepen
Ouderenhuisvesting
Nieuws

Nieuws · 14 jun 2024

Bestuurders van woningcorporaties hebben een langetermijnvisie vastgesteld voor hun sector: ‘Samen wonen en samen...

Een vast huurcontract voor alle verhuurders is weer de norm vanaf 1 juli 2024. Alleen in uitzonderingsgevallen mogen...

Nieuws

Nieuws · 14 jun 2024

Op deze pagina vind je recent uitgebrachte persberichten van woningcorporaties. De persberichten zijn 4 weken...

Nieuws

Nieuws · 13 jun 2024

In het Aedes-bestuur zijn 3 nieuw leden benoemd: Anneke Allewijn (Antonius van Padua, Noordwijkerhout),...

Man op ladder die spouwmuur isoleert

Hoe zit het met… woningen met E-, F- en G-labels?

In 2050 moeten alle woningen in Nederland zijn losgekoppeld van het aardgas. Dat kan alleen als woningen goed zijn geïsoleerd. Met het afschaffen van de verhuurderheffing is er geld beschikbaar om woningen met een slecht energielabel (EFG-label) versneld te isoleren. Dat is hard nodig, want bij deze woningen valt de meeste winst te behalen. 

Waaraan kun je deelnemen?

18 jun
online
Aandachtsgroepen
Ouderenhuisvesting
19 jun
Nieuw Babylon
Flexwoningen
Nieuwbouw
19 jun
Spant
Nieuwbouw
Verduurzaming

De branchevereniging van woningcorporaties

Aedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. Woningcorporaties beheren 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. Samen ongeveer een derde van de Nederlandse woningvoorraad. De kernopgave van corporaties is het zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die om wat voor reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben.

Wat staat er in Aedes-Magazine?