image description

Nieuwe Woningwet-handreiking over zorgvastgoed

Het bouwen van zorgvastgoed blijft met de nieuwe Woningwet een kerntaak van woningcorporaties. In de handreiking Zorgvastgoed een overzicht van de regels voor zorgvastgoed en inkomenstoetsing bij de verhuur ervan.