image description

Voortgang huisvesting statushouders in beeld 15-05-2015

In 2015 moeten in totaal 30.000 mensen met een verblijfsvergunning een huis krijgen. Een grote opgave waar gemeenten en woningcorporaties gezamenlijk aan moeten werken. Op de nieuwe digitale landkaart van het Platform Opnieuw Thuis is de voortgang in de verschillende gemeenten te zien.