image description

Zeven deugden voor de corporatiedirecteur 01-04-2015

Corporatieforum

Na alle aandacht voor de misstanden in de corporatiesector en de parlementaire enquête die daarop volgde, is het tijd om de deugd weer centraal te stellen, schrijft Jan van Vucht op het Corporatieforum. Hij beschrijft de zeven deugden als wenkend toekomstperspectief voor elke corporatiedirecteur.

image description

Verenigingscongres 23 april

Het verenigingscongres voor de leden van Aedes is op donderdag 23 april van 10.00 tot 12.15 uur in congrescentrum Papendal in Arnhem. Op het congres staat naast de politieke actualiteit het vaststellen van de herziene Governancecode op het programma. Ook komt er een aantal verenigingsonderwerpen aan bod zoals de vaststelling van de jaarstukken, (her)benoeming van bestuursleden en een plaatsvervangend lid voor de kandidaatstellingscommissie.

>> Aanmelden verenigingscongres