image description

Kamer behandelt enquêterapport en novelle gelijktijdig 17-10-2014

Herziening Woningwet

De Tweede Kamer behandelt het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties in de week van 8 tot 11 december 2014 samen met de novelle voor de Herziening van de Woningwet.

image description

Dossier: Bewonersparticipatie en zelfbeheer

Woningcorporaties werken samen met huurders en bewoners en vragen hen actief mee te denken over hun buurt. Medezeggenschap is wettelijk geregeld maar corporaties en bewoners vullen het steeds vaker eigentijdser in. Daarnaast nemen bewoners steeds vaker zelf het heft in handen en beginnen een eigen wijkonderneming.