Warmtewet ingevoerd op 1 januari 2014

Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. De oorspronkelijke Warmtewet werd in februari 2009 aangenomen door de Eerste Kamer. In juli 2011 is een aangepast wetsvoorstel Warmtewet, warmtebesluit en warmteregeling gemaakt. In februari 2013 nam de Tweede Kamer de Warmtewet aan. De Eerste Kamer volgde in juni 2013. In januari 2014 ging de wet in.

Praktische documentatie

  • Handreiking Warmtewet voor corporaties, Aedes, oktober 2013 Download pdf
  • Handreiking Warmtewet voor corporaties, Aedes, oktober 2013 (Word-document) Download doc
  • Tekst Warmtewet, bijlage 1 bij handreiking Warmtewet, 24 juni 2013 Download pdf
  • Warmtebesluit, bijlage 2 bij handreiking Warmtewet, 27 september 2013 Download pdf
  • Warmteregeling, bijlage 3 bij handreiking Warmtewet, 27 september 2013 Download pdf